Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Infographics: Tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng ra sao từ năm 2021?

28/11/2019

 Với 435/453 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Lao động sửa đổi hôm 20/11. Theo đó, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động sẽ tăng theo lộ trình: 3 tháng tuổi hưu/năm với nam và 4 tháng tuổi hưu/năm với nữ, cho tới khi tuổi hưu của nam đạt 62 và nữ đạt 60.

 tuoi-huu-1574318885130.png

Xem