Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thành phố Nam Định: Từng bước nâng cao đời sống đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo

20/07/2019

 Chăm lo, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ, chính quyền thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) quan tâm thực hiện. Thông qua nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, đời sống của các nhóm đối tượng từng bước được nâng lên.

 Thành phố Nam Định hiện có trên 3.300 đối tượng bảo trợ xã hội được nhận trợ cấp thường xuyên, trong đó có hơn 1.900 người cao tuổi (80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp khác), 108 người cao tuổi cô đơn, 1.178 người khuyết tật, 26 trẻ mồ côi, 16 người nghèo đơn thân nuôi con nhỏ… Để thực hiện tốt chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn, thành phố thường xuyên chỉ đạo Phòng LĐTBXH phối hợp với các phường, xã rà soát các đối tượng yếu thế; nắm bắt tình hình đời sống của các đối tượng, kịp thời lập hồ sơ bổ sung danh sách đối tượng bảo trợ mới phát sinh hoặc ngừng trợ cấp đối với đối tượng không còn trong diện bảo trợ xã hội theo quy định.

Thời gian qua, 100% đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Các phường, xã đều kiện toàn Ban chỉ đạo, Hội đồng xét duyệt công tác bảo trợ xã hội, tiến hành xác định mức độ khuyết tật, thực hiện chính sách bảo trợ xã hội cho người khuyết tật theo Luật Người khuyết tật. Công tác xét duyệt chế độ bảo trợ được Hội đồng xét duyệt của các phường, xã tổ chức công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Trong năm 2018, thành phố đã thẩm định hồ sơ trợ cấp đối với 205 người cao tuổi, 123 người khuyết tật, 22 người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, 06 trẻ mồ côi, 03 người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc diện hộ nghèo; ngoài ra còn hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho 17 gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng.
Các đối tượng bảo trợ xã hội được
quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách
Bên cạnh đó, phòng LĐTBXH còn tham mưu thực hiện điều chỉnh trợ cấp cho 34 người khuyết tật trên 16 tuổi và trên 60 tuổi; dừng trợ cấp xã hội đối với 43 đối tượng bảo trợ xã hội không đủ điều kiện hưởng hoặc chuyển đi nơi khác, 220 trường hợp đã chết; hỗ trợ mai táng phí cho 211 đối tượng bảo trợ xã hội và người trên 80 tuổi hưởng trợ cấp tuất viên chức chết và 02 trường hợp chết vô thừa nhận tại các phường Trần Quang Khải và Ngô Quyền. Triển khai công tác rà soát, tổng hợp người cao tuổi ở các độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi phục vụ công tác chúc thọ, mừng thọ năm 2019. Kết quả có 16 người tròn 100 tuổi và tổng số 4.373 người ở các độ tuổi khác.
Công tác cứu trợ đột xuất cũng được thành phố quan tâm giải quyết kịp thời. Ngoài nguồn ngân sách, thành phố tích cực tuyên truyền, vận động và phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hội từ thiện tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, thành phố thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo như hỗ trợ tiền điện, miễn giảm học phí, tín dụng ưu đãi, học nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo… Thành phố tạo điều kiện cho đối tượng bảo trợ xã hội là hộ nghèo do thiếu vốn tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất. Hiện nay, có khoảng 200 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố được vay các nguồn vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng để đầu tư mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, hiện nay thành phố cho vay trên 400 khách hàng, với dư nợ gần 7 tỷ đồng, tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động, trong đó ưu tiên lao động là đối tượng bảo trợ xã hội có khả năng lao động, lao động thuộc hộ nghèo. Nhờ đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn thành phố còn 2,13% tỷ lệ hộ nghèo, giảm 0,27% so với năm 2017.
Với việc thực hiện tốt chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ, hộ nghèo và tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, thành phố Nam Định đã kịp thời giúp các đối tượng từng bước cải thiện cuộc sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Thời gian tới, thành phố Nam Định tập trung tăng cường công tác quản lý đối tượng, kịp thời rà soát, tăng giảm đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định, nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của các đối tượng để có kế hoạch trợ giúp phù hợp, đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội; Phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền các chính sách bảo trợ xã hội đến đội ngũ cán bộ cơ sở (thôn, xóm, tổ dân phố), tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ cơ sở tham gia giám sát thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia ủng hộ, tạo nguồn lực để tặng quà và hỗ trợ các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.
Xem