Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại: Tiếp cận liên ngành nhằm thay đổi hành vi, tăng cường hỗ trợ tiếp cận pháp lý và tái hoà nhập cho nạn nhân

30/09/2019

Vừa qua, tại Quảng Ninh, tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam cùng các tổ chức đối tác là Hội đồng Anh và Tổ chức Tầm nhìn thế giới Quốc tế tại Việt Nam, kết hợp cùng Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh tổ chức hội thảo tham vấn cộng đồng về phòng, chống mua bán người.

Được biết, ngày 22/11/2018, Bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh được ký kết, đánh dấu bước khởi đầu cho hợp tác sâu rộng hơn trong phòng chống buôn bán người giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Sau đó, ngày 02/04/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 358/QĐ-CP về kế hoạch thực hiện bản ghi nhớ.

Tiếp nối việc thực hiện Bản ghi nhớ giữa hai nước, ngày 30/8/2019, Bộ Công an cùng tổ chức Di cư quốc tế IOM - Cơ quan di cư Liên hiệp quốc ký kết bản ghi nhớ thực hiện dự án Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại: Tiếp cận liên ngành nhằm thay đổi hành vi, tăng cường hỗ trợ tiếp cận pháp lý và tái hoà nhập cho nạn nhân. Dự án do Bộ Công an là chủ quản, với các đối tác chính là tổ chức Di cư quốc tế, Hội đồng Anh và tổ chức Tầm nhìn thế giới, trích từ nguồn quỹ của Bộ Nội vụ vương quốc Anh. Dự án sẽ kết hợp với các Sở, ngành Lao động, Phụ nữ, tại thành phố Hải Phòng và 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Ninh.
Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu về Dự án: “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại: Tiếp cận liên ngành nhằm thay đổi hành vi, tăng cường hỗ trợ tiếp cận pháp lý và tái hoà nhập cho nạn nhân”; thảo luận về nạn nhân mua bán người và tội phạm mua bán người, quy định/ pháp luật về phòng, chống mua bán người, đưa ra những khó khăn, giải pháp, chiến lược về công tác phòng chống tội phạm mua bán người ra nước ngoài tại Việt Nam.
 

 

Xem