Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ Luật lao động sửa đổi đã được Quốc hội thông qua với rất nhiều điểm mới đáng chú ý

21/11/2019

 Sáng ngày 20/11/2019, với 435/453 đại biểu tán thành, chiếm 90,06%, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với nhiều nội dung đáng chú ý.

 qhblld1.jpg

Với 16 điểm mới thì đây là đạo luật có tác động sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân và người lao động, hướng tới bảo đảm sự hài hòa, ổn định trong quan hệ lao động, nhận được sự quan tâm, theo dõi đặc biệt của dư luận.

qhblld_1.jpg

Xem