Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo Đánh giá tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm Xã hội và Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về Bảo hiểm xã hội

19/11/2019

Ngày 18/11/2019, tại TP. Hải Dương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Hội thảo Đánh giá tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm Xã hội và Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về Bảo hiểm xã hội. Tham dự hội thảo có Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội Trần Hải Nam, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu; đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan; các Tổ chức Quốc tế; các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố phía Bắc, Tổng công ty, doanh nghiệp…

Thông tin về Kế hoạch sửa đổi Luật Bảo hiểm Xã hội, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội Trần Hải Nam cho biết, việc tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2019. Việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sẽ trình Quốc hội và tháng 12/2020 và dự kiến thông qua vào tháng 05/2021. Tiếp đó, Ban soạn thảo sẽ thực hiện việc soạn thảo Luật sửa đổi và trình Quốc hội vào năm 2022, dự kiến có hiệu lực vào 01/7/2023.

7E9B5E8B969240C4850D1620EE766D1F.jpg

Toàn cảnh Hội thảo

Chủ đề chính của hội thảo là đánh giá tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm Xã hội và Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về Bảo hiểm xã hội.
Đánh giá tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, các đại biểu đến từ các đơn vị trực tiếp tham gia vào quá trình thực thi và chịu điều chỉnh của Luật như Liên đoàn lao động, các doanh nghiệp và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã góp ý rất thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất kiến nghị để xem xét sửa đổi Luật trong thời gian tới: về công tác tuyên truyền, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội,  công tác thu chi, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.
010123C5CED14107ABA535BC5663B456.jpg
Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội Trần Hải Nam phát biểu tại Hội thảo
Đối với Bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về Bảo hiểm xã hội: Ban Chấp hành Trung ương khóa VII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Việc ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được đánh giá là một cuộc cách mạng, là một chủ trương lớn có tính chất đột phá, chắc chắn sẽ tạo ra bước chuyển đổi mạnh mẽ về chính sách bảo hiểm xã hội trên thực tiễn, hướng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.
Một trong những mục tiêu Nghị quyết hướng đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Bảo hiểm xã hội. Điều này thể hiện rõ ràng tại mục tiêu phấn đấu về chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội cụ thể: giai đoạn đến năm 2021 đạt mức 80%, giai đoạn đến năm 2025 đạt mức 85%, giai đoạn đến năm 2030 đạt mức 90%.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, trong đó xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng cung ưng dịch vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
Xem