Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lao động được ưu đãi vay vốn và lãi suất khi ký hợp đồng lao động nước ngoài

19/11/2019

 Căn cứ Quyết định 27/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020, ngày 24/10/2019 Ngân hàng Chính sách xã hội đã ra Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 vayvon2.pptm.jpg

Xem