Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thu nhập bình quân của người lao động ước tính là 6,71 triệu đồng/tháng

30/09/2019

Tính chung 9 tháng năm 2019, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 6,71 triệu đồng/tháng, Tổng Cục Thống kê cho biết.

 

Thu nhập bình quân của người lao động ước tính là 6,71 triệu đồng/tháng

 

Cụ thể, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý III/2019 là 6,66 triệu đồng/tháng, tăng 116 nghìn đồng so với quý trước và tăng 774,7 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 9 tháng năm 2019, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 6,71 triệu đồng/tháng, trong đó, thu nhập của lao động nam là 7,1 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,2 triệu đồng/tháng, lao động thành thị là 7,8 triệu đồng/tháng, lao động nông thôn là 5,9 triệu đồng/tháng.
Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương 9 tháng năm 2019 của nhóm "Nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị" là 11,2 triệu đồng/tháng, tăng 1,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; nhóm "Nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao" là 9,2 triệu đồng/tháng, tăng 1 triệu đồng; nhóm "Lao động giản đơn" là 4,8 triệu đồng/tháng, tăng 713 nghìn đồng.
Thu nhập bình quân tháng từ công việc làm công hưởng lương 9 tháng năm 2019 của lao động có trình độ trên đại học trở lên là 9,3 triệu đồng/tháng, tăng gần 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; lao động chưa học xong tiểu học là 5 triệu đồng/tháng; lao động chưa từng đi học là 4,2 triệu/tháng.

 

Xem