Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sơn La tổng kết công tác kiểm tra liên ngành an toàn, vệ sinh lao động trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

01/07/2019

Trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra ATVSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 23/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng các Sở, ngành tuyên truyền về công tác huấn luyện, phổ biến thông tin, chính sách pháp luật về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Phát động đến các doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng Tháng hành động năm 2019 với chủ đề "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc", đồng thời triển khai thực hiện công tác kiểm tra về An toàn vệ sinh lao động theo Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn, vệ sinh lao động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Ông Nguyễn Mạnh Du, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng đoàn triển khai nội dung kiểm tra tại doanh nghiệp
Công tác kiểm tra An toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp được Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện tại 10 đơn vị, doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, cháy nổ, hỏa hoạn… Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019; công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm An toàn vệ sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; công tác huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; việc thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; công tác thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, lập hồ sơ quản lý sức khỏe bệnh tật của người lao động. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Ông Nguyễn Mạnh Du, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết“Qua công tác kiểm tra tại một số doanh nghiệp cho thấy, công tác An toàn vệ sinh lao động đã được các doanh nghiệp quan tâm với những giải pháp cụ thể, nhằm đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Các đơn vị đã quan tâm thực hiện việc kiểm tra máy móc, thiết bị định kỳ theo quy định; thành lập bộ phận An toàn vệ sinh lao động xây dựng nội quy  làm việc và thực hiện tự kiểm tra về An toàn vệ sinh lao động . Người lao động đã được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động và tổ chức cho người lao động được khám sức khỏe định kỳ”. 
Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra hồ sơ và khảo sát thực tế, một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt pháp luật về An toàn vệ sinh lao động  như: Tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động  chưa đầy đủ, chỉ tập trung vào một vài người trực tiếp vận hành máy móc; chưa thành lập bộ phận y tế, có tủ thuốc và dụng cụ sơ cứu, tuy nhiên thuốc chưa đủ theo danh mục thuốc sơ cấp cứu tại chỗ và một số loại thuốc đã hết hạn sử dụng; các tủ điện không có quy trình vận hành, không có hướng dẫn sử dụng, các mối nối không được bọc cách điện; chưa thực hiện việc báo cáo công tác An toàn vệ sinh lao động theo định kỳ về cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý tại địa phương (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội); … Qua đó, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn và đề nghị các doanh nghiệp khắc phục tồn tại, thiếu sót để thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động trong thời gian tới.
Thông qua hoạt động kiểm tra cùng với các hoạt động được triển khai trong Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động , nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về An toàn vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó tăng cường kỹ năng cho các đơn vị, doanh nghiệp trong việc đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Theo thống kê, toàn tỉnh Sơn La hiện có 3.037 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu trên các lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, chế biên nông lâm sản… tạo việc làm cho khoảng 57.050 lao động. Hằng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác ATVSLĐ; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện các quy định về hợp đồng lao động, nội quy lao động, các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; phát hành tài liệu hướng dẫn thực hiện ATVSLĐ trong doanh nghiệp…
Xem