Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tăng cường thanh, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động ở Ninh Thuận

03/08/2019

Ngày 2/8/2019, Ban Chỉ đạo Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2019 đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tham gia tích cực của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về pháp luật liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động. Đặc biệt, trong tháng Hành động, công tác thanh kiểm tra về ATVSLĐ đã được tỉnh Ninh Thuận tập trung triển khai. Theo đó, từ đầu tháng 5/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn lao động tỉnh đi kiểm tra nắm tình hình thực hiện ATVSLĐ tại Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội kiểm tra 7/10 doanh nghiệp và thanh tra 6/10 doanh nghiệp về thực hiện chính sách pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội và công đoàn. Thông qua thanh kiểm tra, đoàn kiểm tra đã có nhiều kiến nghị đề nghị, nhắc nhở các doanh nghiệp khắc phục những sai phạm trong thực hiện chính sách pháp luật lao động, ATVSLĐ, bảo hiểm xã hội và công đoàn. Riêng nội dung các kiến nghị về ATVSLĐ gồm: thực hiện báo cáo định kỳ, xây dựng kế hoạch ATVSLĐ hàng năm, huấn luyện ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đo kiểm tra môi trường lao động, thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... Sở Công Thương, Sở Xây dựng cũng đã tổ chức kiểm tra các công trình, doanh nghiệp, từ đó giúp các đơn vị, doanh nghiệp nhìn nhận rõ các hạn chế, tồn tại trong công tác ATVSLĐ để có hướng khắc phục. Các doanh nghiệp tổ chức kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất các tổ, trạm về ATVSLĐ, gồm: công tác bảo dưỡng thiết bị làm việc, kiến thức cũng như việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại nơi làm việc thông qua phát động trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc. Thông qua các hoạt động thanh, kiểm tra đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác ATVSLĐ.

Trong Tháng Hành động, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng công tác ATVSLĐ 
Tại Hội nghị tổng kết, Ban Chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ tỉnh cũng cho biết một số thông tin về Lễ phát động Tháng hành động năm 2020 dự kiến sẽ được tổ chức tại huyện Ninh Phước vào tuần đầu tháng 5/2020. Ban Chỉ đạo đề nghị các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp cơ sở thực hiện. Có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm từng năm, có tuyên dương các mô hình, điển hình làm tốt trong công tác ATVSLĐ; Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng tạo chuyển biến về ý thức, nhận thức cho tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác ATVSLĐ trước và sau thời gian tổ chức Tháng hành động. Tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về ATVSLĐ; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, phòng ngừa tai nạn lao động, nhất là các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản, sản xuất kim loại, sản xuất hóa chất, xây dựng. Cải thiện điều kiện lao động trong khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn. Tăng cường công tác hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện ATVSLĐ; công tác kiểm tra và tự kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những nguy cơ, rủi ro về an toàn lao động và có biện pháp ngăn chặn, đảm bảo an toàn trong sản xuất; thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại nơi làm việc. Các sở, ngành, địa phương phối hợp theo dõi chỉ đạo sâu sát các doanh nghiệp thực hiện những nội dung về ATVSLĐ do Ban chỉ đạo tỉnh đề ra. Cùng với đó, thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc; quan tâm đến việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện kịp thời, đầy đủ việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện bệnh nghề nghiệp có biện pháp chữa trị kịp thời cho người lao động. Thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ thông tin, báo cáo đối với công tác triển khai và kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động cũng như đối với các cơ quan quản lý Nhà nước về ATVSLĐ.
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 07 tập thể, 06 cá nhân, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tặng giấy khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ năm 2018; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen cho 07 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2019./.
Xem