Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sóc Trăng: Doanh nghiệp luôn đặt an toàn lao động lên hàng đầu

16/09/2019

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ luôn là một mục tiêu hàng đầu được tỉnh và các doanh nghiệp ở Sóc Trăng hết sức quan tâm chú trọng.

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sóc Trăng, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 2.500 doanh nghiệp, sử dụng gần 700 nghìn lao động ở các ngành, nghề khác nhau, trong đó có nhiều lĩnh vực có nguy cơ mất an toàn lao động. Xác định được vai trò và tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), trong những năm qua các cấp, các ngành ở Sóc Trăng đã tập trung triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ - PCCN và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản nên hiện có khoảng 3.000 lao động. Những năm qua, Ban Giám đốc cùng công đoàn Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.
Các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Sóc Trăng luôn quan tâm đến công tác an toàn lao động (Ảnh minh họa)
Công ty luôn chủ động nguồn kinh phí để cải tiến dây chuyền sản xuất, cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu tác động môi trường, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp doanh nghiệp; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho người lao động các nội dung phòng tránh tai nạn lao động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đề cao ý thức tự kiểm tra một cách thường xuyên để chủ động phát hiện các sai phạm, những nguy cơ mất an toàn. Do đó những nhiều năm liền Công ty không để xảy ra mất an toàn trong lao động, sản xuất.
Tương tự, Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị Sóc Trăng có trên 450 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó đoàn viên Công đoàn là 437. Ban Giám đốc phối hợp với Công đoàn công ty thường xuyên chú trọng chăm lo đời sống, ổn định việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, sửa chữa nhà ở cho cán bộ, viên chức, người lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định.
Đặc biệt, công đoàn Công ty cũng lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên đều khắp các tổ công đoàn tại các cơ sở sản xuất. Công đoàn cơ sở phối hợp với Công ty hằng tháng kiểm tra đột xuất về việc chấp hành bảo hộ lao động, an toàn lao động, PCCN… để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho  người lao động.
Nhờ thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, giúp cán bộ, công nhân viên nắm được kiến thức, kỹ năng để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nên thời gian qua, đơn vị không xảy ra tai nạn lao động. Công ty cũng tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại văn phòng và các bộ phận, hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót trong quá trình làm việc.
Ông Lê Hoàng Điện, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: Trong những năm qua, Sở rất tích cực phối hợp với Liên đoàn Lao động, Công an tỉnh, Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các huyện, thị phổ biến hướng dẫn về pháp luật về ATVSLĐ - PCCN và huấn luyện về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động.
Qua đó, nhận thức, ý thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động về công tác này đã từng bước đã có chuyển biến tích cực, điều kiện, môi trường làm việc được các doanh nghiệp quan tâm, cải thiện hơn, công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ đã được chú trọng hơn. Tần suất tai nạn lao động đã có chiều hướng giảm, đặc biệt là trong một số lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ, rủi ro cao.
Có thể thấy, với những nỗ lực chung của các cấp, các ngành và toàn thể người lao động, công tác ATVSLĐ - PCCN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đó, nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động được nâng lên, điều kiện, môi trường làm việc được quan tâm, cải thiện hơn; công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ đã được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ động triển khai; tần suất tai nạn lao động đã có chiều hướng giảm, đặc biệt là trong một số lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ rủi ro cao.  
Theo đánh giá của Sở LĐTB&XH tỉnh, khi nhận thức về công tác ATVSLĐ của cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp tại Sóc Trăng được nâng lên thì trách nhiệm với công tác này của họ cũng được tăng cường. Doanh nghiệp, cơ sở cần tăng cường đầu tư, đổi mới sử dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, rà soát bổ sung nội quy, quy trình, biện pháp làm viêc an toàn, phòng chống cháy nổ.
Đối với người lao động, trước hết vì sức khỏe, tính mạng và lợi ích của chính mình, cần tuân thủ đúng các nội quy, quy trình làm việc; chủ động trang bị kiến thức, các kỹ năng làm việc an toàn để tự bảo vệ bản thân, đồng nghiệp và gia đình.
Xem