Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa.

30/09/2019

 Ngày 16/9/2019, theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa, Ký hiệu: QCVN 37:2019/BLĐTBXH.

 Theo đó, Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp, sử dụng và các tổ chức thực hiện việc kiểm định, chứng nhận đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa có trách nhiệm thực hiện, tuân thủ đúng các quy định tại Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2020. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Toàn văn văn bản xem tại đây.
Xem