Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sở LĐ-TBXH Bình Thuận sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2019

22/07/2019

Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2019. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Minh Tâm, chủ trì Hội nghị, cùng dự có ban lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, các cá nhân được Giám đốc Sở tặng giấy khen, cùng toàn thể công chức và người lao động cơ quan Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sau 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019, lãnh đạo Sở ban hành kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua đợt 1, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019 và tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị và các tổ chức đoàn thể. Thông qua phong trào thi đua các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện hoàn thành đạt trên 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của Giám đốc Sở, tuy nhiên có chỉ tiêu đạt kết quả thấp như đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt 15,28% kế hoạch năm. Công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia phong trào, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Kết quả kết thúc phong trào thi đua đợt 1, Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua đợt 1 từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua đợt 1 (từ 01/01/2019 đến 30/6/2019), để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, Giám đốc Sở phát động phong trào thi đua đợt 2 (từ 01/7/2019 đến 31/12/2019) với mục tiêu: “Quyết tâm hoàn thành xuất sắc và toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2019”.

Xem