Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Khối Thi đua các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội

26/07/2019

Ngày 24 và 25/7/2019, tại Hải Phòng, Khối Thi đua các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối.Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện Vụ chuyên môn Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương và đại diện Lãnh đạo các Vụ, Ban Thi đua, Khen thưởng và gần 30 cán bộ phụ trách, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của của các đơn vị thành viên trong Khối (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam).

Tại Hội nghị, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội (Khối trưởng Khối thi đua) báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Khối, cụ thể:

Với chủ đề thi đua “Đoàn kết, hành động, sáng tạo, hiệu quả” năm 2019, ngay từ đầu năm, 14 đơn vị thành viên trong Khối đã tham mưu ban hành 40 văn bản chỉ đạo và triển khai công tác thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền; phát động 45 phong trào thi đua bao gồm thường xuyên, chuyên đề và đột xuất.
 
Công tác thi đua của Khối 6 tháng đầu năm đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và nhiệm vụ của từng đơn vị thành viên nói riêng, thông qua công tác thi đua, toàn Khối đã trình Nhà nước khen thưởng các Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, cụ thể: 21 Cờ thi đua của Chính phủ; 85 Huân chương các loại; 91 Bằng khen của Thủ tướng và 02 Chiến sỹ thi đua toàn quốc.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Thị Hà, thay mặt Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương yêu cầu Khối thi đua trong 6 tháng cuối năm tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về thi đua, khen thưởng sau: Tập trung hoàn thiện góp ý cho Dự thảo Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung; Ban hành Kế hoạch của đơn vị triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Hoàn thành việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34 - CT/TW của Bộ Chính trị; Thực hiện công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng tại các đơn vị; Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Thi đua yêu nước của Đơn vị.
 
 
Xem