Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019

08/07/2019

 Ngày 5/7/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019.

 Theo đó, Tổng kinh phí dự kiến là 2 tỷ 950 triệu đồng từ ngân sách nhà nước sẽ được chi vào các hoạt động:

  • - Công tác tuyên truyền, truyền thông
  • - Tổ chức ngày hội khởi nghiệp, dành cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019
  • - Tổ chức hội nghị hội thảo kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chương trình giao lưu tọa đàm về khời nghiệp cho học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
  • - Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và các kỹ năng khởi nghiệp
  • - Xây dựng vận hành hệ thống phần mềm, trung tâm khởi nghiệp, thúc đẩy các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tạo không gian khởi nghiệp dung chung cho học sinh sinh viên khởi nghiệp
  • - Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên
  • - Xây dựng các tiêu chí đánh giá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo định hướng khởi nghiệp và đưa vào đánh giá thử nghiệm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp là cơ quan thường trược tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện Kế hoạch và chủ động phối hợp với các doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác, vận động các nguồn lực để thực hiện hoạt động của kế hoạch, tổ chức phát động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai Kế hoạch. Đồng thời, Tổng cục sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá, theo dõi và báo cáo việc triển khai thực hiện các hoạt động nằm trong kế hoạch năm 2019
Xem