Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo

29/08/2019

Nguồn vốn giải ngân qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội đã giúp cho trên 487 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó có gần 170 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, góp phần giúp cho 57 nghìn hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo...

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Chỉ thị số 40 – CT/TW đã được Hà Nội quán triệt, phổ biến rộng rãi, được cấp ủy Đảng các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản gắn với các cơ chế đặc thù của TP Hà Nội. Hiện nay, toàn TP đang quản lý và triển khai cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách. Tổng dư nợ cho vay đến 30/6/2019 đạt 7.913 tỷ đồng (tăng 3.192 tỷ đồng so với năm 2014) với tổng số 487.000 lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách đang vay vốn. Đáng chú ý, dư nợ cho vay nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương tính đến 30/6/2019 đạt 2.817 tỷ đồng với gần 81.000 khách hàng đang vay vốn và chiếm 36% trên tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội TP.
Trong 5 năm qua, từ nguồn vốn này đã giải ngân cho 134.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn; giúp hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 3,9 nghìn nhà cho hộ nghèo. Nguồn vốn này tập trung vào các chương trình cho vay thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Ngoài ra, với nguồn vốn giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội TP đã giúp cho trên 57.000 hộ thoát nghèo; trên 17.000 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn học tập; cho vay xây dựng mới và cải tạo 250.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn...
Nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Thành ủy Hà Nội luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn TP. Trong quá trình triển khai, TP đã lồng ghép, thực hiện hiệu quả với các chương trình khác như: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân; chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo... Điều này đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng chính sách cho hộ nghèo   - Ảnh 2.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40 cũng như các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội đối với việc đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị, phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hiệu quả triển khai thực hiện của chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội và xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Gắn việc thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội lồng ghép với thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi "tín dụng đen" gây mất ổn định xã hội. Cùng với đó, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của cơ sở và người dân để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng chính sách.
"Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tối đa đối với hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội và triển khai các hoạt động giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ động xây dựng chương trình, dự án, gắn kết giữa đầu tư các mô hình kinh tế gắn với việc triển khai tín dụng chính sách xã hội và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đào tạo nghề để người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn được nhanh chóng, kịp thời. Đối với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội đảm bảo kịp thời, hiệu quả, công bằng, công khai dân chủ và an toàn vốn.
Tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.
Xem