Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người

12/10/2019

 Căn cứ Kế hoạch hoạt động Dự án Tăng cường hoạt động đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người giai đoạn 2 tại Việt Nam, từ ngày 07-12/10, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã tổ chức nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người tại tỉnh Lào Cai và Yên Bái

Mục đích nhằm nắm bắt thực trạng kết quả, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ nạn nhân ở một số tỉnh, thành phố; Đánh giá quy trình hỗ trợ nạn nhân, mức độ tiếp cận thông tin về chế độ, chính sách trong công tác hỗ trợ nạn nhân của đối tượng nguy cơ cao và nạn nhân bị mua bán trở về; Làm cơ sở tham mưu đề xuất giải pháp, chính sách và có những điều chỉnh phù hợp nhằm tăng khả năng tiếp cận cũng như đảm bảo sự bình đẳng giới trong tiếp cận các dịch vụ y tế, hỗ trợ pháp luật, giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề và vay vốn hòa nhập cộng đồng góp phần nâng cao hiệu quả công tác này.

ab701b02bf0b5955001a.jpg

Đối tượng được khảo sát là nạn nhân (bao gồm những người đang ở trong nhà tạm lánh, các trung tâm công tác xã hội và những người đang học nghề), người thân của nạn nhân mua bán người; Cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống mua bán người; Các nạn nhân bị mua bán trở về đã tái hòa nhập cộng đồng.
Theo Kế hoạch được xây dựng, việc tổ chức điều tra, khảo sát sẽ diễn ra tại 4 tỉnh trọng điểm có nhiều nạn nhân bị mua bán trở về ở 2 miền Bắc và Nam (Miền Bắc: Lào Cai, Yên Bái; Miền Nam: Tây Ninh, Đồng Nai).
Phương pháp khảo sát được điều tra bằng bảng hỏi chủ yếu để thực hiện trong quá trình điều tra, khảo sát. Phương pháp này nhằm mục đích thu thập thông tin, số liệu của các đối tượng nghiên cứu về những vấn đề liên quan. Bên cạnh đó là phương pháp phỏng vấn sâu thông qua phỏng vấn trực tiếp với đối tượng nghiên cứu để thu thập thông tin, bổ sung và chính xác các kết quả điều tra thực trạng.
Tại mỗi tỉnh sẽ có 44 mẫu/tỉnh (cho phương pháp định lượng) và phỏng vấn sâu 06 cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống mua bán người (Bộ đội biên phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Phụ nữ, nạn nhân/người nhà nạn nhân).
c6c667ddc3d4258a7cc5.jpg
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống mua bán người ở các địa phương nhất là ở những địa phương có nhiều nạn nhân của nạn mua bán người. Đánh giá mức độ tiếp cận thông tin của người dân, và nạn nhân bị mua bán trở về đối với Nghị định số 09/2013/NĐ-CP và đường dây nóng đang triển khai để phù hợp với mục tiêu khảo sát nhưng vẫn đảm bảo tính vùng miền: vùng núi, đồng bằng; thành thị - nông thôn; nhóm tuổi - giới tính...
Kết quả của việc khảo sát trên sẽ là cơ sở để xây dựng báo cáo Đánh giá kết quả 05 năm (2013-2018) thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP hoạt động công tác hỗ trợ nạn nhân trong thời gian qua, đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cần được khắc phục, tháo gỡ để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về làm cơ sở thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, giải pháp trong giai đoạn tới.
Dự kiến Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP sẽ diễn ra vào tháng 11/2019.
 
Xem