Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Triển khai kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37

09/10/2019

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao các bộ hoàn thiện một số dự án luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo của Chính phủ.  

Về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Ủy ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp thu, giải trình theo Kết luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp thời báo cáo xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề lớn khác với chủ trương của Chính phủ; trong đó cần lưu ý các nội dung đã thể hiện trong dự thảo Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội và các ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tại phiên họp thứ 37.

Cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông để nhân dân cả nước và dư luận xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận cao về các chính sách mới của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).
Xem