Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Infographic - CPTPP và những cam kết về Lao động của Việt Nam

01/10/2019

 Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Theo quy định khi đàm phán và gia nhập các hiệp định, các nước không được tạo ra lợi thế cạnh tranh thương mại bằng việc hạ thấp tiêu chuẩn lao động. Việc tuân thủ các điều kiện, cam kết về lao động là xu thế không thể tránh các nước tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA).

 CPTPP_1.jpg

Xem