Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo tuyển dụng cán bộ hỗ trợ Dự án Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam

30/08/2019

Trong khuôn khổ Dự án Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Hợp tác phat triển Đức (GIZ) tuyển 01 cán bộ hỗ trợ Vụ Pháp chế thực hiện các hoạt động của dự án.

 Bản mô tả công việc download tại đây

Xem