Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Infographic- Trẻ em đang có điều kiện sống tốt nhất trong 20 năm qua

20/08/2019

Điều kiện sống của trẻ em trên toàn thế giới đã được cải thiện rõ rệt trong giai đoạn 2018 - 2019 và đây được xem là một trong những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực thực hiện Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em trong gần 20 năm qua.  

 2019-05-30-tre-em-ruby-1414.jpg

Xem