Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Khoảng 5,6% trẻ em Việt Nam có khả năng bị buôn bán

15/08/2019

 Thông tin được đưa ra tại hội thảo công bố nghiên cứu "Di cư, bóc lột và nạn buôn bán Trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam do Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Viện Khoa học lao động và xã hội (ILSSA) và tổ chức CORAM quốc tế đồng tổ chức ngày 13-8 tại Hà Nội. Nghiên cứu này đã được thực hiện trong 2 năm rưỡi, từ năm 2017 đến 2019.

 2019-08-14-vn-ban-tre-e-02-h84.jpg

Nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 3.885 trẻ em và thanh niên Việt Nam trong độ tuổi 12-24 ở 36 xã trên toàn quốc. Kết quả có 2,8% thanh thiếu niên được khảo sát có chỉ số buôn bán trẻ em, có 3,1% có chỉ số bóc lột lao động trẻ em và 7,9% có chỉ số cưỡng bức hoặc bóc lột trong quá trình di cư. Sau khi tổng hợp thông tin từ khảo sát hộ gia đình, khảo sát chủ hộ, nhóm nghiên cứu ước lượng có khoảng 5,6% trẻ em ở Việt Nam có nhiều khả năng có các trải nghiệm chỉ ra hoặc giống với buôn bán trẻ em.
Xem