Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ngãi: Tạo đột phá cho công tác xuất khẩu lao động

27/12/2018

Theo báo cáo của Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Ngãi, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 30 doanh nghiệp xuất khẩu lao động (XKLĐ) đang phối hợp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài. Một số đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động, tích cực tham gia tuyển chọn và cung ứng nhiều lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài.

Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã tích lũy được tiền gửi về cho gia đình thanh toán các khoản nợ cho ngân hàng khi đi XKLĐ. Nhiều gia đình đã đầu tư sản xuất, mở trang trại thu hút nhiều việc làm cho người lao động. Hầu hết các gia đình có con em đi XKLĐ đã thoát nghèo, tích lũy về tài chính. Nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu khi có con em XKLĐ sang các thị trường có thu nhập cao như: Hàn Quốc, Nhật Bản, UAE, Đài Loan, Thái Lan.

Năm 2018, Quảng Ngãi đã đưa được 1.802 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường truyền thống như: Đài Loan (74 người), Nhật Bản (373 người), Hàn Quốc (298 người) và các thị trường khác là 658 người. Một số địa phương có người đi XKLĐ cao như: Huyện Bình Sơn (480 người), Sơn Tịnh (199 người), TP Quảng Ngãi (291 người), Mộ Đức (127 người).
Nhiệm vụ trong năm 2019 là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình việc làm giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh công tác XKLĐ, quan tâm cho đối tượng hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hướng đến các thị trường có việc làm ổn định và thu nhập cao như Hàn Quốc, Nhật Bản. Phấn đấu tạo việc làm mới cho 40.500 lao động, trong đó XKLĐ là 1.900 người.
Xem