Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hương Thủy (Thừa Thiên Huế): Phấn đấu đưa khoảng 150 lao động đi XKLĐ

15/03/2019

Năm 2019, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) phấn đấu đưa từ 130-150 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp đồng lao động.

Sáng 15/3, UBND thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) năm 2019, nhằm đánh giá công tác XKLĐ và chỉ ra những khó khăn tồn tại hạn chế năm 2018 đồng thời đưa ra phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong năm 2019. 

Theo thống kê của Phòng LĐ - TBXH thị xã Hương Thủy, năm 2018, Hương toàn thị xã có 161 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; trong đó, tập trung chủ yếu ở các thị trường: Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Qua khảo sát, 100% lao động đi xuất khẩu có thu nhập ổn định, trung bình từ 20-30 triệu đồng mỗi tháng, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, lao động có tay nghề mỗi tháng thu nhập từ 50-70 triệu đồng.
Năm 2019, thị xã Hương Thủy đặt ra mục tiêu đưa khoảng 130 – 150 lao động địa phương đi XKLĐ.
Để đạt được chỉ tiêu đề ra, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, địa phương sẽ chủ động trong công tác kết nối, mở rộng thị trường lao động; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tuyển dụng thường xuyên tổ chức các đợt tư vấn, giới thiệu việc làm về xuất khẩu lao động; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động đưa người đi xuất khẩu lao động; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác xuất khẩu lao động; giao chỉ tiêu mỗi thôn, tổ vận động ít nhất từ 1-2 người đi xuất khẩu lao động…
 
Xem