Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Truyền thông thay đổi nhận thức về bình đẳng giới cho Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn Hà Tĩnh

16/07/2019

Vào ngày 13/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn “Thực hiện lồng ghép giới vào chương trình phát triển KT-XH của địa phương”  với sự tham gia của gần 100 đại biểu là Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, bí thư, chủ tịch các huyện, thành phố, thị xã.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, thời gian qua, nữ giới đã phát huy vai trò, vị thế của mình trên các lĩnh vực. Đến nay, Hà Tĩnh đã có rất nhiều chị em được đề bạt giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể, nhiều đồng chí tham gia vào ban chấp hành, ban thường vụ.

Truyền thông thay đổi nhận thức về bình đẳng giới cho Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn Hà Tĩnh
Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn cho rằng, trong các nhiệm kỳ vừa qua, Hà Tĩnh chưa đạt được mục tiêu tăng tỷ lệ tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo. Bên cạnh đó, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp, nữ lãnh đạo cũng quá ít so với chỉ tiêu đề ra. Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các cấp có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ tăng qua các năm, nhưng vẫn còn cách chỉ tiêu khá xa.
Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ đã được triển khai thực hiện, tuy nhiên, việc bố trí, sử dụng vào các vị trí chủ chốt còn chưa tương xứng và phù hợp với mục tiêu, công tác cán bộ nữ.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị tập huấn Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: “Cấp ủy, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác cán bộ, đảm bảo nhiệm kỳ 2020- 2025, tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo cấp ủy, HĐND các cấp đạt chỉ tiêu đề ra”.
Để góp phần nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trên các lĩnh vực, tăng tỷ lệ tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần định hướng rõ ràng về chủ trương bình đẳng giới trong quá trình chuẩn bị nhân sự để tham gia cấp ủy Đảng và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (từ khâu dự kiến đến khâu bầu cử); lựa chọn giới thiệu đội ngũ cán bộ nữ đủ trình độ, năng lực tham gia đại hội Đảng, ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Việc giới thiệu phải đảm bảo công bằng, công tâm, khắc phục tình trạng giới thiệu cơ cấu nữ với nghĩa làm “đệm” cho nam hoặc cho cán bộ lãnh đạo.
Hội nghị tập huấn diễn ra trong thời gian 1 ngày. Tiến sĩ Đặng Ngọc Toàn - chuyên gia tư vấn phát triển về giới truyền đạt các nội dung như: Hướng dẫn triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về công tác bình đẳng giới, các văn bản liên quan đến công tác cán bộ nữ và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và những rào cản đối với phụ nữ trong chính trị; thúc đẩy lồng ghép giới trong chương trình phát triển KT-XH của địa phương; các giải pháp để góp phần đảm bảo tỷ lệ phụ nữ tham gia chính trị trong thời gian tới.

 

Xem