Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2016

16/03/2018

Ngày 16/3/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 1022/LĐTBXH-KHTC gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2016

Xem file đính kèm: Công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2016 

Xem