Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quốc hội chính thức thông qua việc gia nhập và thực hiện Công ước 98 ILO

04/07/2019

 Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

 Công-ước-98-ILO.jpg

Xem