Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu

24/06/2019

 Dự thảo Bộ luật Lao động đề xuất hai lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đến khi lao động nam đạt 62 tuổi, nữ đạt 60 tuổi.

 TuoiHuu-01-1-1558194022.jpg

Xem