Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trợ cấp khu vực đối với người hưởng BHXH một lần

06/03/2014

Ông Nguyễn Thống Nhất (Nghệ An) hỏi: Bố tôi là giáo viên, công tác tại địa phương có phụ cấp khu vực là 0,3 được trên 30 năm, năm 2008 bố tôi bị chết. Gia đình tôi đã được hưởng tiền BHXH 1 lần nhưng chưa có tiền trợ cấp khu vực. Vậy, gia đình tôi có được hưởng tiền trợ cấp khu vực nữa không?

Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 4/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định: Người hưởng lương hưu, BHXH một lần kể từ ngày 1/1/2007 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực, thì ngoài hưởng lương hưu hoặc BHXH một lần theo quy định còn được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng BHXH.
Ngoài ra, ngày 9/3/2010, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 665/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực nhưng chưa hưởng lương hưu hoặc BHXH một lần mà bị chết từ ngày 1/1/2007 trở về sau thì ngoài trợ cấp tuất theo quy định còn được hưởng khoản trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng vào quỹ BHXH theo quy định tại khoản 1 mục II Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH nêu trên.
Với quy định này, trường hợp bố của ông Nhất là giáo viên công tác tại địa phương có phụ cấp khu vực là 0,3, năm 2008 bị chết thì thuộc đối tượng được tính hưởng khoản trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng vào quỹ BHXH ngoài khoản trợ cấp tuất một lần theo quy định.
Đề nghị ông Nhất liên hệ với cơ quan BHXH nơi đã giải quyết chế độ tử tuất đối với gia đình ông để được hướng dẫn, xem xét, giải quyết.
 
Xem