Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nghị quyết giảm nghèo 2016 - 2020: Ưu tiên hộ cận nghèo, hộ nghèo vùng dân tộc...

02/07/2014

Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 7 vừa ra Nghị quyết về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Theo đó, Quốc hội đã quyết nghị tăng nguồn lực đầu tư cho các chương trình, chính sách giảm nghèo trong giai đoạn tới để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững. PV Báo Lao động và Xã hội có cuộc phỏng vấn ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ LĐ-TBXH xung quanh việc triển khai nghị quyết này.

* Thưa ông, Nghị quyết giảm nghèo bền vững đến 2020 do Quốc hội vừa ban hành, có điểm gì mới mang tính đột phá?
 - Đây là lần đầu tiên, Quốc hội tổ chức giám sát tối cao về thực hiện chính sách, pháp luật giảm nghèo (giai đoạn 2005-2012) và có Nghị quyết Chuyên đề về công tác giảm nghèo, điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Quốc hội đối với việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo của đất nước, xác định rõ vị trí giảm nghèo trong tổng thể kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.
Nghị quyết về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 được Quốc hội thông qua là cơ sở để Chính phủ xây dựng, ban hành khung định hướng giảm nghèo bền vững đến năm 2020, bao gồm việc chuyển hướng tiếp cận xác định đối tượng, điều chỉnh cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực và chỉ đạo tổ chức thực hiện...
* Được biết trong năm 2015, Quốc hội yêu cầu phải giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5%, các huyện nghèo 30a còn dưới 30%. Cùng với đó là hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách giảm nghèo, sắp xếp, điều chỉnh theo hướng tập trung chính sách và nguồn lực, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp...
Là cơ quan thường trực Chương trình giảm nghèo bền vững, Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương như thế nào, để hoàn thành khối lượng công việc trên, thưa ông?
 - Trong quá trình giám sát tối cao của Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững đã chủ động rà soát, đánh giá lại các tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phát hiện những bất cập nêu trên, đồng thời, đã có ý kiến chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành thành viên ban chỉ đạo trong việc đề xuất hướng bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi về cơ chế, chính sách giảm nghèo theo hướng hiệu quả, phù hợp, bền vững hơn.
Với trách nhiệm là cơ quan thường trực Chương trình giảm nghèo bền vững, Bộ LĐ-TB&XH đã chủ động đề xuất giải pháp, xây dựng kế hoạch triển khai và đôn đốc thực hiện; tuy nhiên, việc tiến hành cần phải có lộ trình, bước đi phù hợp, không làm xáo trộn và gián đoạn việc thụ hưởng các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.
 * Giai đoạn 2016-2020, Quốc hội yêu cầu hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo; Tăng nguồn lực đầu tư và cân đối nguồn lực trung hạn của Nhà nước cho các chính sách, chương trình giảm nghèo; bảo đảm lồng ghép chính sách, nguồn lực có hiệu quả. Xin ông cho biết, việc bố trí ngân sách trung hạn của việc giảm nghèo giai đoạn tới sẽ theo hướng như thế nào? Việc lồng ghép giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ như thế nào?
-  Quan điểm chỉ đạo giảm nghèo giai đoạn tới là chuyển từ phương thức giao và phân bổ kế hoạch từ hàng năm sang trung hạn là nhằm tạo sự chủ động cho địa phương, cơ sở trong việc bố trí nguồn lực phù hợp với các nhu cầu ưu tiên của địa phương, đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở trong tổ chức thực hiện mục tiêu giảm nghèo; quan điểm này sẽ được thực hiện từng bước, nhất là trong giai đoạn 2016-2020. Muốn làm được việc đó, tôi cho rằng cần phải thay đổi cơ chế quản lý, tập trung nguồn lực, tránh dàn trải, phân tán, lấy các tiêu chí xây dựng nông thôn mới làm mục tiêu hướng tới trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo...
* Vừa qua, khi thảo luận về chính sách pháp luật giảm nghèo, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, cần tạo chính sách, cơ chế để khuyến khích xã, thôn, bản, hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo. Vậy, tới đây các chính sách về giảm nghèo giai đoạn mới sẽ giải quyết vấn đề này thế nào? Làm thế nào để tránh bệnh thành tích của địa phương cơ sở trong công tác giảm nghèo?
 - Để hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự trợ giúp từ cộng đồng, phải thay đổi ngay từ việc xây dựng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đó là chuyển từ chính sách hỗ trợ cho không sang chính sách hỗ trợ có điều kiện; chuyển từ phương thức thực hiện kế hoạch từ trên xuống sang việc phân cấp, trao quyền cho cơ sở, cộng đồng chủ động thực hiện; chuyển từ phương pháp đo lường nghèo dựa vào thu nhập sang tiếp cận đo lường nghèo đa chiều; chuyển từ phương thức giao kế hoạch hàng năm sang giao kế hoạch trung hạn; mở rộng các chính sách hỗ trợ họ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo để hạn chế tình trạng tái nghèo, không muốn thoát nghèo.
Để hạn chế tình trạng trông chờ, ỷ lại, tôi cho rằng cần phải xây dựng cơ chế, chính sách không để cho người nghèo, địa phương ỷ lại, tức là phải có tiêu chí rõ ràng, có điều kiện ràng buộc cụ thể trong tổ chức thực hiện ngay từ khâu rà soát ban đầu...
* Tại diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đề xuất: Cần có chính sách giảm nghèo riêng cho các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Theo ông, đây có phải là đề xuất hợp lý? Và nếu đề xuất này được quan tâm, giải quyết liệu có dẫn đến sự chồng chéo, trùng lắp  điều hành công tác giảm nghèo giữa các bộ, ngành?
- Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong thời gian tới, các chính sách giảm nghèo cần được thiết kế, tích hợp lại để bảo đảm hệ thống theo hướng: Ưu tiên trước hết cho hộ nghèo dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, hộ nghèo chung, hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo; phân loại, tách đối tượng hộ bảo trợ xã hội ra khỏi hộ nghèo; căn cứ vào chính sách trợ giúp của Nhà nước, các địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, tập quán của từng vùng, từng nhóm dân tộc.
Việc đề xuất nên có chính sách giảm nghèo theo từng vùng, theo tôi cần có sự cân nhắc hợp lý, và cần phân biệt giữa chính sách phát triển kinh tế- xã hội vùng với chính sách hỗ trợ giảm nghèo...
  *Trân trọng cảm ơn ông.       
                          THANH PHÚC (thực hiện)
Xem