Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Campuchia cần 26,5 tỷ USD cho kế hoạch giảm nghèo

02/06/2014

Trong cuộc họp nội các hàng tuần do Thủ tướng Campuchia Hun Sen chủ trì hôm cuối tuần, Hội đồng Bộ trưởng Campuchia đã thông qua kế hoạch phát triển chiến lược 5 năm (2014-2018). Theo đó, nước này cần 26,5 tỷ USD để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo.

Kế hoạch này tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, hệ thống tưới tiêu, năng lượng, kinh tế, giáo dục và y tế.
Ước tính, Campuchia cần khoảng 26,5 tỷ USD trong 5 năm, tức tương đương 5,3 tỷ USD/năm để đạt được mục tiêu đề ra.
Mục đích của kế hoạch trên là nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững nền kinh tế và giảm nghèo.
Một báo cáo được đưa ra sau cuộc họp trên cho biết nguồn tài chính cho việc thực hiện kế hoạch phát triển có thể được lấy từ ngân sách của chính phủ, từ các đối tác nước ngoài, các quốc gia và các nhà đầu tư tư nhân.
Năm 2013, kinh tế Campuchia tăng trưởng 7,6%. Trong khi tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 53% năm 2004, xuống còn 20% năm ngoái./.
Xem