Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Mỹ Latinh và Caribbean có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất

06/05/2014

Khoảng cách giàu nghèo tại khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribbean đang ở mức lớn nhất thế giới. Đây là nhận định của thư ký điều hành Ủy ban kinh tế Liên hợp quốc phụ trách khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribbean (ECLAC), Alicia Barcena.

Phát biểu tại một hội thảo về phát triển bền vững, quan chức trên cho biết Mỹ Latinh và vùng Caribbean là khu vực tồn tại tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng nhất, song không phải là khu vực nghèo nhất thế giới.
Tình trạng này là hậu quả của việc phần lớn tài sản tập trung vào một nhóm người trong khi số người nghèo khổ chiếm đa số.
ECLAC khuyến khích tạo thêm việc làm với mức lương cao hơn và nâng cao nhận thức của người lao động về sự cần thiết phải đấu tranh để đòi cải thiện các điều kiện sống và làm việc.
Tuy nhiên ECLAC cũng công nhận đã có những tiến bộ trong hoạt động xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm ở khu vực này.
Theo cơ quan trên, số người nghèo đã giảm từ mức 44% năm 2002 xuống còn 28% trong năm 2013, và tỷ lệ thất nghiệp giảm từ mức 11% năm 2002 xuống còn 6% trong năm 2012.
ECLAC dự kiến tăng trưởng kinh tế của khu vực này sẽ đạt mức 2,7% trong năm 2014, cao hơn so với mức 2,5% trong năm 2012./.
Xem