Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bạo lực tình dục trong xung đột hủy hoại như "bom đạn"

25/04/2014

Ngày 25/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận mở về chủ đề “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh,” trong đó tập trung vào vấn đề bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột vũ trang.

Thay mặt 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định bạo lực tình dục trong và sau các cuộc xung đột vũ trang tiếp tục gây ảnh hưởng và đe dọa đến đời sống của phụ nữ và các bé gái ở nhiều khu vực trên thế giới.
Đại sứ Lê Hoài Trung cho biết tới nay, tất cả các nước thành viên ASEAN đều đã tham gia Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Ở cấp khu vực, ASEAN đã thành lập Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền và Ủy ban ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em.
Các sáng kiến như “Chấm dứt bạo lực với phụ nữ” và các cuộc hội thảo về phụ nữ, hòa bình và an ninh ở ASEAN cũng là các biện pháp quan trọng, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong khu vực về vấn đề này.
Xem