Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tổ chức Lao động quốc tế kêu gọi giảm thiểu rủi ro hóa chất trong lao động

28/04/2014

“An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc” là chủ đề của Ngày Thế giới vì An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc của ILO năm 2014.

Nhân ngày kỷ niệm, báo cáo của ILO cho thấy hóa chất rất quan trọng, tuy nhiên, chúng ta cần có những biện pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro cho người lao động, cộng đồng và môi trường.
Báo cáo kêu gọi chính phủ các nước, người sử dụng lao động, người lao động và các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động cùng phối hợp xây dựng và thực hiện chính sách và chiến lược quốc gia hướng tới quản lý an toàn hóa chất tại nơi làm việc. Điều này phải giải quyết một cách toàn diện, đồng thời các khía cạnh về sức khỏe, an toàn và môi trường liên quan tới việc sản xuất và sử dụng hóa chất.
Mục đích của việc làm trên nhằm duy trì những lợi ích của việc sản xuất và sử dụng hóa chất trong khi hạn chế tối đa việc phơi nhiễm hóa chất của người lao động cũng như sự phát thải của chúng vào môi trường thông qua hành động cấp quốc gia và quốc tế. 

Xem