Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chủ đề Phụ nữ, Hòa bình và An ninh được bàn thảo tại Liên hợp quốc

25/04/2014

Ngày 25/4, Hội đồng bảo an (HĐBA) LHQ đã tổ chức phiên thảo luận mở về chủ đề “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh”, trong đó tập trung vào vấn đề bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột vũ trang.

Phát biểu trong phiên thảo luận, các đại biểu đến từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế đều cho rằng mặc dù LHQ và các tổ chức quốc tế, khu vực đã ra nghị quyết, tuyên bố và nhiều biện pháp khác nhau nhằmphảđối bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột vũ trang, song trên thực tế, tình trạng này vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh quốc tế. Nhiều đại biểu cho rằng bạo lực tình dục là sự vi phạm nhân quyền, một loại tội phạm chống lại loài người, vì vậy cần phải ngăn chặn chúng tận gốc. Các biện pháp, sáng kiến và nỗ lực ở cả cấp quốc gia và quốc tế, trong đó có vai trò của Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, nhằm giải quyết vấn đề bạo lực tình dục cũng được các đại biểu nhấn mạnh trong cábài phát biểu tại phiên thảluận.

Về phầmình, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon (Ban Ki-mun) cho rằng bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột là vấn đề có tầm quan trọng cấp bách, mà sự hủy hoại của nó được ví như “bom đạn”, và theo ông, đó là lý do để HĐBA LHQ đã nhiều lần tuyên bố, coi bạo lực tình dục là một vấn đề của hòa bình và an ninh quốc tế, và vì vậy, nhiều nghị quyết đã được đưa ra nhằm tạo khuôn khổ hợp tác toàn cầu để ngăn chặn tình trạng bạo lực này. Ông cho biết Nhóm chuyên gia của LHQ về pháp quyền và bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột đang hợp tác chặt chẽ với các nước Colombia, Cote d’ Ivore, Cộng hòa dân chủ Congo, Guinea, Nam Sudan và Somali để nâng cao năng lực của hệ thống tư pháp tại các nước này nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột vũ trang.

Thay mặt 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ, đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định bạo lực tình dục trong và sau các cuộc xung đột vũ trang tiếp tục gây ảnh hưởng và đe dọa đến đời sống của phụ nữ và các bé gái ở nhiều khu vực trên thế giới. ASEAN lên án mạnh mẽ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ, đặc biệt là bạo lực tình dục. Vì vậy, ASEAN hoan nghênh các biện pháp mà HĐBA LHQ đã đưa ra nhằm ngăn chặn loại tội ác tàn bạo này, trong đó có Nghị quyết 1325 cũng như các nghị quyết, tuyên bố Chủ tịch của HĐBA LHQ có liên quan tới vấn đề này. Theo Đại sứ Lê Hoài Trung, các biện pháp đó, cùng với nhiều nỗ lực của LHQ và cộng đồng quốc tế, đã giúp nâng cao nhận thức về ảnh hưởng sâu sắc của bạo lực tình dục trong và sau các cuộc xung đột vũ trang.

Thay mặt các nước ASEAN, Đại sứ ta đã đưa ra một số khuyến nghị, trong đó nhấn mạnh rằng việc ngăn ngừa tình trạng bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột vũ trang phải được giải quyết tận gốc, tức là phải ngăn ngừa không để xảy ra các cuộc xung đột vũ trang. Việc nâng cao nhận thức cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn bạo lực tình dục và bảo vệ các nạn nhân. Những nạn nhân của tình trạng bạo lực tình dục cần phải được trợ giúp của nhiều cấp, nhiều ngành, đáp ứng các nhu cầu cụ thể của họ. Việc tham gia đầy đủ, công bằng của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế, chính trị và xã hội cũng giữ vai trò quan trọng, góp phần giải quyết tận gốc nạn bạo lực tình dục.

Đại sứ Lê Hoài Trung cho biết tới nay, tất cả các nước thành viên ASEAN đều đã tham gia Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và ủng hộ tất cả các nghị quyết, các tuyên bố chủ tịch của HĐBA liên quan đến phụ nữ, hòa bình và an ninh, bao gồm cả bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột vũ trang. Ở cấp khu vực, ASEAN đã thành lập Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền và Ủy ban ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em. Các sáng kiến như “Chấm dứt bạo lực với phụ nữ” và các cuộc hội thảo về phụ nữ, hòa bình và an ninh ở ASEAN cũng là các biện pháp quan trọng, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong khu vực về vấn đề này./.

Xem