Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

ASEAN thúc đẩy cung cấp dịch vụ xã hội cho người khuyết tật

03/04/2014

Từ ngày 2-4/4, Hội nghị ASEAN về đánh giá chương trình và kế hoạch cho người khuyết tật đã diễn ra tại thành phố Quezon, Philippines, nhằm thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ xã hội cho người khuyết tật.

Hội nghị tập trung thảo luận các chiến lược, chương trình và giải pháp đối với người khuyết tật; cải thiện việc cung cấp dịch vụ xã hội cho người khuyết tật; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thực tế tốt nhất và các dịch vụ phụ trợ khác nhau cho người khuyết tật như một phần của nỗ lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật.

Các đại biểu tham dự cũng đưa ra khuyến nghị về đẩy mạnh các dịch vụ xã hội cho người khuyết tật, bao gồm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tài chính, giáo dục và đào tạo, việc làm, các thiết bị trợ giúp.

Hội nghị trên do Bộ Phúc lợi xã hội và Phát triển Philippines tổ chức, thu hút sự tham gia của các đại biểu đến từ Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.
Xem