Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tập huấn “Tăng cường sự tuân thủ tại nơi làm việc thông qua thanh tra lao động tại Việt Nam”

10/03/2014

Khóa tập huấn “Tăng cường sự tuân thủ tại nơi làm việc thông qua thanh tra lao động tại Việt Nam” diễn ra từ ngày 24-28/2/2014 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do Thanh tra Bộ LĐTBXH tổ chức, với sự hỗ trợ của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).

Giảng viên đến từ Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở, chuyên gia cấp cao của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, chuyên gia của ILO, cán bộ chương trình “Việc làm tốt hơn” và “an toàn vệ sinh lao động”. Có tổng số 32 học viên là cán bộ, thanh tra viên của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phía Nam, trong đó có 05 học viên là cán bộ của liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố.

Nội dung chính của khóa tập huấn gồm:

Các thông tin và kinh nghiệm quốc tế gồm: Đánh giá nhu cầu của hệ thống thanh tra lao động tại Việt Nam do ILO thực hiện năm 2012; So sánh một số số liệu thống kê về thanh tra lao động các nước trong khu vực Đông Nam Á; Xu hướng và thách thức trên thế giới về vấn đề an toàn, vệ sinh lao động; Thanh tra quan hệ lao động; thanh tra điều kiện làm việc; Xử sự với các nhóm lao động yếu thế; Thanh tra lao động và bình đẳng giới; Kỹ năng mềm cho thanh tra lao động; 

Các thông tin và kinh nghiệm trong nước gồm: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐTBXH đến năm 2020”; Thanh tra lao động Việt Nam; Kinh nghiệm của Việt Nam về thanh tra điều kiện làm việc; Tổ chức và nội dung hoạt động của Thanh tra lao động Việt Nam; an toàn vệ sinh lao động - 5 bước đánh giá rủi ro; Thanh tra An toàn vệ sinh lao động tại Việt Nam; Thúc đẩy quan hệ hợp tác với Thanh tra Lao động để cải thiện tuân thủ pháp luật tại doanh nghiệp; Quy trình đánh giá doanh nghiệp của chương trình “Việc làm tốt hơn”; Thực hiện phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động và công tác thanh tra doanh nghiệp theo Phiếu tự kiểm tra; vai trò của Công đoàn trong việc đảm bảo tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc.

Ngoài ra, học viên đi thực tế tại 2 doanh nghiệp để thực hành các kiến thức cơ bản. Kết thúc khóa học, học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về một số công ước cốt lõi, công ước ưu tiên của ILO, tiếp cận thanh tra lao động ở khía cạnh quốc tế và chia sẻ những chuyên đề liên quan đến thanh tra lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ, thanh tra viên địa phương.

Xem