Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

NINH BÌNH VỚI CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI VÀ DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

09/01/2014

Chỉ tính riêng trong năm 2013, tỉnh Ninh Bình đã chi trả trợ cấp kịp thời cho trên 39.620 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên, trong đó có 39.228 người hưởng trợ cấp ở cộng đồng; cấp trên 135.000 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; xây 130 nhà ở cho hộ nghèo tại 03 huyện Yên Mô, Kim Sơn và Gia Viễn; hỗ trợ miễn, giảm học phí cho 1.813 học sinh nghèo với số tiền trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo trên 7 tỷ đồng... Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã trích từ nguồn đảm bảo xã hội trợ giúp, tặng trên 22.600 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ tàn tật nặng và người tàn tật cô đơn không nơi nương tựa...

1. Ninh Bình: Năm 2013, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,56%

Theo tin từ Sở Lao động- TBXH tỉnh Ninh Bình, thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành, trong năm 2013, công tác giảm nghèo của tỉnh được quan tâm, chú trọng và thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm.

Trong năm 2014, tỉnh Ninh Bình đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5%

Tính đến cuối năm, theo kết quả tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, toàn tỉnh còn 15.343 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,56%, vượt 1,44% kế hoạch đề ra; 16.086 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,83%, giảm 0,94% so với năm 2012. Các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp là thành phố Ninh Bình (0,7%), thị xã Tam Điệp (2,31%) và huyện Hoa Lư (4,57%).

Theo bà Ngô Thị Huệ, Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội (Sở Lao động- TBXH tỉnh), một trong những hoạt động mang lại kết quả rõ rệt nhất cho người nghèo là việc hỗ trợ vốn, sinh kế cho hộ nghèo. Căn cứ quyết định phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hàng năm, các ngành, đoàn thể và các địa phương phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn hộ nghèo có nhu cầu vay vốn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Cùng với đó, các hoạt động chi trả, trợ giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được đẩy mạnh, thu hút đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia. Người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ngày càng có nhiều điều kiện tiếp cận và hưởng thụ lợi ích do các chính sách an sinh xã hội mang lại, qua đó giúp họ tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và ổn định đời sống.

Chỉ tính riêng trong năm 2013, tỉnh Ninh Bình đã chi trả trợ cấp kịp thời cho trên 39.620 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên, trong đó có 39.228 người hưởng trợ cấp ở cộng đồng; cấp trên 135.000 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; xây 130 nhà ở cho hộ nghèo tại 03 huyện Yên Mô, Kim Sơn và Gia Viễn; hỗ trợ miễn, giảm học phí cho 1.813 học sinh nghèo với số tiền trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo trên 7 tỷ đồng... Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã trích từ nguồn đảm bảo xã hội trợ giúp, tặng trên 22.600 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ tàn tật nặng và người tàn tật cô đơn không nơi nương tựa.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức 25 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghề công tác xã hội và chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí với sự tham gia của tren 3.500 người. Qua đó, giúp họ nâng cao trình độ, hiểu biết về các quy trình rà soát, điều tra hộ nghèo, kỹ năng truyền thông và chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

Cũng theo bà Huệ, sở dĩ có được kết quả trên trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, suy thoái kinh tế chưa được đẩy lùi là do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và Bộ Lao động- TBXH, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị trong tỉnh và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành Lao động- TBXH tỉnh.
Tuy vậy, giảm nghèo là lĩnh vực công tác xã hội đặc thù, thực hiện các chính sách giảm nghèo tùy theo điều kiện thực tế của địa phương và hoàn cảnh của đối tượng. Việc rà soát hộ nghèo đòi hỏi sự công tâm, minh bạch, thực hiện chính sách hỗ trợ phải linh hoạt... Theo đánh giá của các địa phương, đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, nhất là cấp cơ sở hiện nay còn hạn chế về năng lực, trình độ; trong quá trình triển khai ở cơ sở vẫn còn tâm lý nể nang, cục bộ, co kéo lợi ích nên có nơi đánh giá hộ nghèo chưa chính xác. Chương trình, dự án về giảm nghèo còn phân tán, trùng lặp, tính lồng ghép chưa cao nên hiệu quả các dự án giảm nghèo hạn chế. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách giảm nghèo còn gặp một số khó khăn khác như: nguồn ngân sách hạn hẹp; cán bộ làm công tác giảm nghèo kiêm nhiệm, thiếu ổn định…

Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 5% trong năm 2014, tỉnh đang đang tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 80/NQ- CP về định hướng giảm nghèo thời kỳ 2011- 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012- 2015, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/ NQ- CP; đầu tư nguồn lực triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo nhằm nâng cao đời sống cho người nghèo, lồng ghép các chương trình, dự án, nhất là đào tạo nghề, nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề với các dự án vay vốn ưu đãi cho người nghèo để tạo việc làm tại chỗ, tham gia lao động và xuất khẩu lao động, tăng thu nhập, cải thiện và ổn định đời sống cho người nghèo./.


Xem