Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bị tai biến mạch máu não, được hưởng chế độ ốm đau dài ngày

14/11/2013

Ông Nguyễn Đình Sơn (tỉnh Khánh Hòa) hỏi: Vợ tôi là giáo viên mầm non, bị tai biến mạch máu não đã phẫu thuật, điều trị, hiện bị di chứng, sức khỏe yếu. Trường hợp của vợ tôi có được nghỉ dài ngày hưởng lương BHXH không, nếu được thì cần làm những thủ tục gì?

Về vấn đề này, Ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau: .

Tại Khoản 2 Điều 23 và Điều 112 Luật BHXH quy định, người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau dài ngày. Hiện nay, theo quy định thì bệnh di chứng do tai biến mạch máu não; di chứng do vết thương chiến tranh; di chứng do phẫu thuật và tai biến điều trị thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

Trường hợp của vợ ông Sơn, theo trình bày bị tai biến mạch máu não đã phẫu thuật, điều trị, hiện bị di chứng, sức khỏe yếu. Để có căn cứ xem xét giải quyết chế độ ốm đau hưởng BHXH, đề nghị ông Sơn liên hệ và nộp cho người sử dụng lao động nơi vợ ông đang làm việc Giấy ra viện hoặc Phiếu hội chẩn hoặc Biên bản hội chẩn của bệnh viện đã điều trị (theo quy định hiện hành thì việc giải quyết chế độ ốm đau thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động).

Xem