Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị đảng viên chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch BCH Đảng bộ Bộ Lao động – TBXH khóa VIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

03/01/2013

Sáng 04/01, Đảng ủy cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị đảng viên chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch BCH Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí là bí thư, phó bí thư các  Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Thanh Hòa đã phát biểu khai mạc, quán triệt mục đích, yêu cầu, những quy định về công tác quy hoạch cán bộ, những điều kiện, tiêu chuẩn trong công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí nhấn mạnh, công tác quy hoạch cần tập trung thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, trình độ cán bộ, trong đó chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, công tác quy hoạch cán bộ phải chủ động để chuẩn bị nguồn cho Đảng bộ. Các đồng chí giới thiệu quy hoạch phải trên cơ sở xác định yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ BCH Đảng bộ đủ phẩm chất và năng lực tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ. Thứ trưởng đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng bộ nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm để giới thiệu nguồn nhân sự cho BCH và BTV Đảng bộ.

 

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch

Các đồng chí đảng viên chủ chốt dự hội nghị cũng đã được nghe phổ biến tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn quy hoạch BCH, BTV Đảng bộ Bộ Lao động - TBXH và các chức danh bí thư, phó bí thư Đảng bộ khóa VIII nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, dự kiến BCH Đảng bộ cơ quan Bộ Lao động – TBXH gồm 35 đồng chí, BTV gồm 9 đồng chí và có 1 bí thư, 2 phó bí thư. Sau khi được nghe quán triệt các nội dung hội nghị, các đảng viên chủ chốt và các đồng chí trong BCH Đảng bộ khóa VII được nghiên cứu, xem xét và bỏ phiếu giới thiệu theo quy định.

Xem