Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Mức lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc làm

01/11/2013

Tiền lương làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Giải đáp Tổng công ty Lương thực miền Bắc về cách tính trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại một chi nhánh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì tiền lương làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Theo quy định tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thì Công ty Lương thực cấp I Lương Yên - chi nhánh của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (nay là Công ty TNHH một thành viên Lương thực Lương Yên) thuộc đối tượng áp dụng thang bảng lương kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ làm cơ sở để thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động, đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện các chế độ (kể cả chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm) đối với người lao động.

Các mức lương trong thang, bảng lương được xác định bằng hệ số lương nhân với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.

Xem