Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

01/11/2013

Ðề nghị quý báo cho biết, hình thức xử phạt hành vi vi phạm về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định như thế nào? ÐOÀN THU HOA (Hải Phòng)

Trả lời: Ðiều 7 Nghị định số 91/2011/NÐ-CP ngày 17-10-2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em:

1- Ðối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau: cảnh cáo, phạt tiền.

2- Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ một tháng đến ba tháng hoặc từ ba tháng đến sáu tháng hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động không thời hạn đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

b) Tịch thu tang vật, phương tiện của cá nhân, tổ chức được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

3- Ngoài các hình thức xử phạt nêu trên, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau:

a) Buộc cá nhân, tổ chức chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh, chữa trị tai nạn, thương tích cho trẻ em.

b) Buộc cá nhân, tổ chức chịu mọi chi phí để đưa trẻ em trở về với gia đình, gia đình thay thế hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em.

c) Buộc cha, mẹ, người giám hộ thực hiện trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng cho trẻ em theo quy định của pháp luật.

d) Buộc tiêu hủy sản phẩm có nội dung dụ dỗ, lôi kéo trẻ em bỏ nhà đi lang thang.

đ) Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm, sản phẩm hoặc đồ chơi có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, kinh dị, nguy hiểm có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

e) Buộc cách ly hoặc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe trẻ em, vật nuôi, cây trồng, thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng thiếu an toàn, tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh đối với hành vi vi phạm.

g) Buộc cá nhân, tổ chức khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng, thiết bị lắp đặt trái phép.

h) Buộc tổ chức đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp trẻ em theo quy định.

i) Buộc cá nhân, tổ chức trả lại cho người đã nộp số tiền thu trái quy định hoặc nộp lại số tiền có được do thực hiện hành vi vi phạm.

k) Buộc cá nhân, tổ chức nộp lại số tiền hoặc lợi ích vật chất khác có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Xem