Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Về việc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

10/01/2013

Gia đình ông Đinh Công Hưng (dangphong191@...) có 2 liệt sĩ là Nguyễn Đức Vưu và Nguyễn Đức Cửu. Do Bằng Tổ quốc ghi công của 2 liệt sĩ bị hư hỏng, nên gia đình làm thủ tục đề nghị cấp lại, tuy nhiên Bằng được cấp lại đã ghi sai tên đệm của 2 liệt sĩ.

Ông Hưng đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục để gia đình được cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công ghi đúng tên họ của 2 liệt sĩ.

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh trả lời như sau:

Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ, quản lý tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh thì hiện không có hồ sơ của 2 liệt sĩ Nguyễn Đức Vưu và Nguyễn Đức Cửu, mà chỉ có hồ sơ của 2 liệt sĩ Nguyễn Văn Vưu và Nguyễn Văn Cửu.

Như vậy, việc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công là Nguyễn Văn Vưu và Nguyễn Văn Cửu đúng với hồ sơ hiện đang được lưu trữ, quản lý tại Sở.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh không có thẩm quyền cấp giấy báo tử, cấp lại giấy báo tử làm cơ sở để cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công.

Trường hợp gia đình ông Đinh Công Hưng, giấy báo tử của 2 liệt sĩ của do Quân đội cấp. Vì vậy, đề nghị gia đình ông Đinh Công Hưng làm đơn chuyển tới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn cụ thể.

Xem