Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tìm hướng phát triển mô hình tổ chức dịch vụ việc làm công

06/04/2012

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức hội thảo Mô hình tổ chức dịch vụ việc làm công.

Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và góp ý kiến vào nội dung quy định về loại hình hoạt động dịch vụ này trong Dự thảo Luật Việc làm của Việt Nam đang được xây dựng.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa, với chức năng kết nối cung cầu lao động, dịch vụ việc làm công giữ vai trò quan trọng trong hình thành và phát triển thị trường lao động, bao gồm  các dịch vụ việc làm được cung cấp miễn phí cho người lao động. Các trung tâm giới thiệu việc làm đã và đang là cầu nối cần thiết, hữu ích giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Trên thế giới, dịch vụ việc làm công diễn ra ở hầu hết các nước, tập trung theo hai mô  hình chủ yếu là theo ngành dọc và theo đơn vị hành chính với mức độ phân cấp khác nhau.

Việt Nam hiện nay có cả hai loại hình là  dịch vụ việc làm công và dịch vụ việc làm tư.

Hiện, cả nước có 130 Trung tâm giới thiệu việc làm, trong đó 64 trung tâm trực thuộc các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, 66 trung tâm trực thuộc các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và các ban quản lý khu công nghiệp – khu chế xuất.

Về cơ cấu, dịch vụ việc làm công được tổ chức theo đơn vị hành chính. Các địa phương, bộ, ngành và tổ chức đoàn thể  quản lý trực tiếp, toàn diện các trung tâm giới thiệu việc làm.

Nội dung hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm tư vấn việc làm, học nghề và các chính sách liên quan; giới thiệu và cung ứng lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp; thu thập, phân tích và cung ứng thông tin thị trường lao động thực hiện các hoạt  động sự nghiệp về bảo hiểm thất nghiệp.

Hình thức tổ chức dịch vụ việc làm khá  đa dạng, phong phú từ Hội chợ việc làm  đến Sàn giao dịch việc làm. Hệ thống các trung tâm giới thiệu việc làm tiếp tục phát triển, nhận được sự quan tâm, đầu tư ngày càng nhiều hơn các bộ, ngành, địa phương...

Tuy nhiên, theo ý kiến của các đại biểu bên cạnh những mặt được, hoạt động dịch vụ việc làm tại nước ta vẫn còn những hạn chế, bất cập về mặt cơ chế, chính sách, khung pháp luật, đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và thông tin về thị trường lao động…

Để khắc phục những hạn chế trên và phát triển dịch vụ việc làm công hiệu quả cần tận dụng và phát huy mọi nguồn lực, tăng tính tự chủ của địa phương trong việc cung cấp việc làm. Đồng thời, có kế hoạch phát triển thị trường lao động gắn với nhu cầu thực tế của địa phương.

Các đại biểu dự Hội thảo đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là  kinh nghiệm của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới trong hoạt động dịch vụ việc làm công. Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian cho định hướng mô hình tổ chức dịch vụ việc làm công tại Việt Nam, góp ý kiến vào nội dung các điều khoản được qui định tại các mục trong Chương IV của Dự thảo Luật Việc làm đang được soạn thảo.


Xem