Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

BÌNH ĐỊNH VỚI CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ GIẢM NGHÈO

06/05/2013

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo cuối năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn tỉnh Bình Định giảm xuống còn 11,62%, giảm 1,94% so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo của 3 huyện nghèo giảm bình quân 5,69%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó: Huyện Vĩnh Thạnh giảm 6%; huyện Vân Canh giảm 6% và huyện An Lão giảm 4,47%.

1. Bình Định phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 9,5%

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, trong năm 2012, địa phương đã thực hiện mua cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 143.690 người nghèo, tổng kinh phí hơn 75,4 tỷ đồng; 37.775 lượt hộ vay vốn ưu đãi với kinh phí trên 475,4 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho 52.883 hộ nghèo, tổng kinh phí 19.037,88 triệu đồng. Địa phương cũng đã thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, với tổng số hộ được hỗ trợ là 1.199 hộ, trong đó huy động từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh qua kênh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là 217 nhà; Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167 bổ sung giai đoạn I là 982 hộ; thực hiện chi trả hỗ trợ miễn, giảm học phí và chi phí học tập cho con em hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 149,7 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hiện có 20 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo tiếp tục hưởng chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trung bình mỗi xã được hỗ trợ kinh phí 1 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Các địa phương đã thực hiện đầu tư xây dựng 45 hạng mục công trình thiết yếu, bao gồm: đường bê tông xi măng nông thôn, đường ra bến cá, chợ cá nông thôn, kè chắn sóng và các hạng mục công trình hỗ trợ cho giáo dục, y tế.

Về thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông các huyện Phù Cát, Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn và Hội Nông dân tỉnh tổ chức chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng 06 mô hình khuyến nông, lâm, ngư, như: mô hình gà an toàn sinh học, mô hình nuôi quản, mô hình canh cải tiến cá nước ngọt ở Tây Sơn, sản xuất lạc giống vụ thu đông Phù Cát, Mô hình keo lai cấy mô, mô hình nuôi heo nái ngoại sinh sản ở Quy Nhơn… Đây là các mô hình mang tính cầm tay chỉ việc, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo nắm bắt các kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt nâng cao hiệu quả kinh tế, canh tác bền vững, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp cho 3 huyện thuộc chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ là Vĩnh Thạnh 7,8 tỷ đồng, Vân Canh 7,9 tỷ đồng, An Lão 7,6 tỷ đồng; đồng thời, phân bổ cho Sở Lao động – Thương binh và xã hội 560 triệu đồng để hỗ trợ xuất khẩu lao động cho 3 huyện này nghèo. Tỉnh cũng đã phân bổ 120 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển cho 3 huyện. Đến nay các hạng mục trên đã hoàn thành đưa vào sử dụng, thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành đạt 100% kế hoạch giao. Chính nhờ thực hiện đạt kết quả những chính sách trên cùng với các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế của tỉnh, hỗ trợ có hiệu quả chính sách đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn các huyện nghèo đã giúp làm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương. Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo cuối năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn tỉnh giảm xuống còn 11,62%, giảm 1,94% so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo của 3 huyện nghèo giảm bình quân 5,69%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó: Huyện Vĩnh Thạnh giảm 6%; huyện Vân Canh giảm 6% và huyện An Lão giảm 4,47%.

Trong năm 2013, công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh Bình Định đã đặt ra những mục tiêu cụ thể là phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9,5% (giảm 2% so với năm 2012); Đảm bảo cung cấp đủ vốn cho 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo có nhu cầu và có đủ điều kiện vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. 100% người nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế; phấn đấu 80% hộ cận nghèo tham gia mua Bảo hiểm y tế và được Nhà nước hỗ trợ 70% mệnh giá mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo mua thẻ BHYT tự nguyện. 100% con em Người có công với cách mạng; trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên ở các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được miễn, giảm học phí và được hỗ trợ chi phí học tập. Tạo việc làm ổn định và đa dạng hoạt động thu nhập cho lao động nghèo; tăng thu nhập bình quân đầu người cho các hộ nghèo ở 3 huyện nghèo tăng 2 lần so với năm 2011. Bảo đảm 100% hộ nghèo có nhà ở đơn sơ, tạm bợ, dột nát được hỗ trợ làm nhà ở; đảm bảo trên 95% hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch hoặc nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đảm bảo 100% các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được đầu tư và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đảm bảo 100% hộ nghèo và hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện nghèo, xã nghèo và thôn, bản đặc biệt khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, đời sống văn hóa, tinh thần, tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí. 100% cán bộ tham gia làm công tác giảm nghèo ở các cấp được tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo, trong đó có trên 95% là cán bộ cấp cơ sở.


2. An toàn vệ sinh lao động - Hãy quan tâm hơn nữa
 
Hiện nay nước ta có 28 bệnh nghề nghiệp hầu hết tập trung vào các bệnh sau: bệnh bụi phổi silic ở công nhân lao động ngành khai thác, chế biến đa granite; bệnh viêm phế quản mãn tính nghề nghiệp, bệnh lao nghề nghiệp, viêm gan viruts, nhiễm xạ nghề nghiệp.

Qua kiểm tra thực tế tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quy Nhơn, khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn cho thấy Ban Giám đốc đã tiến hành việc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cho 145 người lao động và không phát hiện bệnh nghề nghiệp, công ty cũng tuân thủ các quy định của nhà nước về bảo hộ lao động cho người lao động, thực hiện tốt, đầy đủ các hoạt động đo đạc môi trường lao động. Đồng thời cũng đã tổ chức tập huấn và huấn luyện cho công nhân về an toàn vệ sinh lao động; kiểm tra tình hình ốm đau nghỉ việc, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Chị Trịnh Thị Hồng Huệ - Giám đốc Kỹ thuật – Công nghệ cho biết: “Hàng năm công ty đều tập huấn hướng dẫn người lao động về các phương pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và người xung quanh. Mặt khác, cũng bố trí công việc phù hợp đảm bảo hợp lý cả về sức khỏe lẫn giới tính, trang bị bảo hộ lao động được thực hiện nghiêm túc phù hợp điều kiện làm việc như các vị trí gò hàn  công nhân được trang bị đồ bảo hộ, kính bảo vệ mắt, bao tay; khu vực đóng chai được trang bị khẩu trang; khu vực pha chế  có mũ bảo hiểm; các chế độ ăn giữa ca, phụ cấp độc hại cũng được công ty quan tâm thực hiện...”. Anh Trần Cường – Công nhân Phân xưởng nấu, lên men cho biết: “Được công ty quan tâm tạo điều kiện nên công nhân chúng tôi luôn yên tâm làm việc. Bản thân tôi luôn ý thức chấp hành tốt các quy định của công ty nhất là quy định về an toàn vệ sinh lao động để đảm bảo sức khoẻ cho bản thân và làm việc hiệu quả hơn. Ngoài ra chúng tôi  thường xuyên được lãnh đạo nhắc nhở chú ý đảm bảo an toàn khi sản xuất vừa đem lợi ích cho công ty mà cũng là lợi ích cho chúng tôi”.

Theo Thạc sỹ Bác sỹ Trình Công Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh: “Qua theo dõi có một số ít doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp như Công ty cổ phần gạch tuynen Bình Định, Công ty cổ phần gốm sứ tây Sơn, Công ty Phú Tài... Hầu hết các doanh nghiệp còn lại chưa làm tốt công tác này, nguyên nhân chủ yếu là chủ các doanh nghiệp chưa quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách về bệnh nghề nghiệp – vệ sinh lao động, mặc dù nhà nước đã ban hành đầy đủ các quy định về bệnh nghề nghiệp – an toàn vệ sinh lao động – bảo hộ lao động”.

Kết quả kiểm tra môi trường lao động và bệnh nghề nghiệp năm 2012 có 8,6% vị trí lao động tiếng ồn vượt TCCP; 4,1% vị trí lao động nồng độ bụi vượt TCCP. Đặc biệt 100% cơ sở y tế có nguy cơ phát sinh bệnh nghề nghiệp nhưng chưa  tổ chức khám phát hiện cho người lao động của ngành. Năm 2012 đã khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 378 người tại 4 doanh nghiệp Công ty Cổ phần khoáng sản Bình Định, Công ty CP Constrexim Bình Định, Công ty Cổ phần gốm mỹ nghệ TSC Bình Định…  phát hiện 19 người mắc bệnh trong đó 18 người mắc bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp và 1 người mắc bệnh lao nghề nghiệp.

Hiện naycả tỉnh có khoảng 770 doanh nghiệp nhưng chỉ có 60 doanh nghiệp tỏ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.Tổng số lao động được khám sức khỏe định kỳ năm 2012 là 18.010/72.141 đạt 24,96%. Công tác khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp hiện nay còn nhiều bất cập, các đơn vị y tế tư nhân hầu như chỉ khám dịch vụ không có tổng kết báo cáo, nhiều doanh nghiệp không thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc có tổ chức khám nhưng  không báo cáo theo quy định. Thạc sỹ Bác sỹ Trình Công Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cho biết thêm: “Hiện nay tại tỉnh ta bệnh nghề nghiệp chủ yếu là bệnh bụi phổi silic gặp ở công nhân ngành khai thác chế biến đá với 396  người mắc chiếm 90%”.

Năm 2009 Dự án phòng chống bệnh nghề nghiệp – chăm sóc sức khỏe người lao động được triển khai tại Bình Định cùng với các địa phương trong cả nước nhằm tăng cường năng lực khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho tuyến tỉnh và từng bước nâng cấp trang thiết bị phòng khám bệnh nghề nghiệp tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. Dự án cũng đẩy mạnh các loại hình hoạt động truyền thông dưới nhiều hình thức để góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh về công tác phòng chống bệnh nhề nghiệp. Cho đến thời điểm hiện nay dự án vẫn tiếp tục triển khai với những nội dung và hình thức phù hợp góp phần phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động ngày càng hiệu quả hơn.

Xem