Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

PHÚ THỌ VỚI CÔNG TÁC DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ VIỆC LÀM

11/06/2014

Để thực hiện Đề án có hiệu quả, UBND huyện đã tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các trường, cơ sở dạy nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm, các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, tư vấn. Đến nay, đã tổ chức được 18 lớp dạy nghề cho 630 lao động nông thôn (gồm 3 lớp trồng lúa năng suất cao, 2 lớp trồng ngô, 6 lớp trồng nấm, 1 lớp nuôi lợn thương phẩm, 1 lớp trồng rau an toàn, 2 lớp vận hành và sửa chữa máy nông nghiệp, 1 lớp quản lý dịch hại, 2 lớp chăn nuôi thủy sản). Chỉ đạo Phòng LĐTB&XH phối hợp với Trung tâm Dạy nghề của huyện tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, tư vấn cho lao động nông thôn trên địa bàn, thu hút 520 lượt người lao động tham gia; tổ chức 9 lớp dạy nghề cho 315 lao động nông thôn.....


 1. Dạy nghề cho lao động nông thôn ở Lâm Thao (Phú Thọ): Một hướng đi mới


Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, số lao động nông thôn được đào tạo nghề ở Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) ngày một tăng cả về chất và lượng, nhất là ở các xã: Sơn Dương, Xuân Lũng, Hợp Hải, Tứ Xã...

 

Lao động nông thôn ở xã Cao Xá với nghề làm tương truyền thống

 

 

 

Để thực hiện Đề án có hiệu quả, UBND huyện đã tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các trường, cơ sở dạy nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm, các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, tư vấn. Đến nay, đã tổ chức được 18 lớp dạy nghề cho 630 lao động nông thôn (gồm 3 lớp trồng lúa năng suất cao, 2 lớp trồng ngô, 6 lớp trồng nấm, 1 lớp nuôi lợn thương phẩm, 1 lớp trồng rau an toàn, 2 lớp vận hành và sửa chữa máy nông nghiệp, 1 lớp quản lý dịch hại, 2 lớp chăn nuôi thủy sản). Chỉ đạo Phòng LĐTB&XH phối hợp với Trung tâm Dạy nghề của huyện tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, tư vấn cho lao động nông thôn trên địa bàn, thu hút 520 lượt người lao động tham gia; tổ chức 9 lớp dạy nghề cho 315 lao động nông thôn.

Bên cạnh đó, còn phối hợp với Hội Phụ nữ huyện và Trung tâm Dạy nghề phụ nữ tỉnh tuyên truyền, tư vấn cho 5.200 lượt hội viên, tổ chức 2 lớp dạy nghề cho 70 lao động nông thôn. Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề và công nghệ Phú Thọ, Trường Trung cấp Nông lâm Phú Thọ, Trường Cao đẳng cơ điện Phú Thọ, Đại học Hùng Vương tổ chức 4 lớp dạy nghề cho 140 lao động. Phối hợp với Huyện đoàn và Trung tâm dạy nghề Tỉnh đoàn tuyên truyền, tư vấn nghề, việc làm cho 3.300 học sinh tại Trường THPT Long Châu Sa và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện. Phối hợp với Hội nông dân huyện và Đại học Nông nghiệp I tuyên truyền, tư vấn dạy nghề cho 250 hội viên và tổ chức 3 lớp dạy nghề cho 105 lao động nông thôn.

Số học viên sau khi học nghề đã biết áp dụng kiến thức vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng nấm tại xã Sơn Dương, mô hình nuôi cá trắm đen, cá rô đầu vuông, mô hình chăn nuôi gà thịt; mô hình trồng rau sạch tại xã Tứ Xã… Một số học viên sau khi kết thúc khóa học đã áp dụng KHKT để phát triển kinh tế gia đình cho thu nhập khá và vươn lên thoát nghèo.

Theo ông Trịnh Thế Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án huyện cho biết: “Có được kết quả trên là do cấp ủy, chính quyền huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành nghiên cứu Đề án, cụ thể hóa và vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn của địa phương để tạo cơ sở xây dựng các chương trình, dự án về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Chính vì vậy, ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Đề án, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Chỉ đạo 100% các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo, hoặc thành lập tổ công tác giúp việc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo dõi, phụ trách bám nắm địa bàn và thực hiện các công việc như khảo sát nhu cầu, tuyên truyền, tư vấn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó có kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề”.

Năm 2010, huyện đã thực hiện hoạt động điều tra nhu cầu học nghề của nông dân. Theo thống kê, có khoảng 10 - 12% số lao động nông thôn có nhu cầu được đào tạo nghề, trong đó nhóm nghề nông nghiệp chiếm trên 48%. Đây là tiền đề để các cơ sở dạy nghề xây dựng các chương trình và mở các khóa dạy nghề phù hợp trong những năm tiếp theo. Qua công tác điều tra khảo sát nhu cầu học nghề của 3.150 lao động nông thôn trên địa bàn đã triển khai đào tạo cho 630 lao động nông thôn với 7 nghề nông nghiệp và 2 nghề phi nông nghiệp. Huyện đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, chủ yếu tập trung tuyên truyền về đề án và kế hoạch của tỉnh, huyện về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 để người dân nắm được chính sách hỗ trợ của nhà nước; vận động đến từng địa bàn dân cư, từng đối tượng lao động để tự giác đăng ký tham gia học nghề. Vì vậy, trong 3 năm đã có 207 lao động nông thôn thuộc hộ nghèo được nhận hỗ trợ theo quy định với số tiền trên 200 triệu đồng.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Lâm Thao đã đi vào cuộc sống góp phần làm cho kinh tế- chính trị, văn hóa-xã hội của huyện thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, số hộ khá, giàu tăng, số hộ nghèo giảm…


2. Phú Thọ phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 33% trong năm 2013

 

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong năm 2013, Phú Thọ phấu đấu tuyển sinh đào tạo được gần 24.000 người, trong đó cao đẳng nghề hơn 1.500 người, 3.450 người trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng đạt gần 18.800 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 33%.
 
 hocnghe1.jpg
 
Để thực hiện được chỉ tiêu đó, Sở Lao động – TBXH Phú Thọ chú trọng tới giải pháp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm – dạy nghề giai đoạn 2012 – 2015. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp, thông tin kịp thời về hiệu quả hoạt động dạy nghề. Tăng cường cơ sở vật chất cho dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động trong tỉnh. 
 
Năm 2012, hệ thống dạy nghề của Phú Thọ tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng xã hội hóa, toàn tỉnh hiện có 48 cơ sở dạy nghề (tăng 1 cơ sở so với năm 2011): trong đó, trường và trung tâm dạy nghề 25 đơn vị, trường, doanh nghiệp và tổ chức có đăng ký tham gia hoạt động dạy nghề là 23 đơn vị. Đội ngũ giáo viên dạy nghề tiếp tục được tăng về số lượng và từng bước đáp ứng yêu cầu về chất lượng với tổng số gần 800 giáo viên (tăng 110 giáo viên so với năm 2011). Các cơ sở dạy nghề đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho 90 cán bộ quản lý dạy nghề; 4 lớp kỹ năng nghề điện công nghiệp, điện dân dụng, nghề hàn, nghề cơ điện nông thôn cho 44 giáo viên dạy nghề; 2 lớp bồi dưỡng sư phạm dạy nghề cho 70 giáo viên.
 
Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956, Sở Lao động – TBXH đã tăng cường và đổi mới phương pháp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh, gắn trách nhiệm của chính quyền các cấp huyện, xã trong việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn nghề đào tạo, đảm bảo thực hiện đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn. Đồng thời, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm, tăng năng suất, tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của lao động nông thôn (không mở các lớp dạy nghề khi không được dự báo nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được cho người lao động sau khi học nghề).
 
Theo báo cáo, chỉ tính riêng trong năm 2012, toàn tỉnh Phú Thọ đã tuyển sinh dạy nghề cho 15.647 người, trong đó trình độ cao đẳng nghề hơn 800 người, trung cấp nghề hơn 2.400 người, trình độ sơ cấp nghề gần 5.000 người, dạy nghề dưới 3 tháng hơn 450 người và dạy nghề cho lao động nông thôn gần 6.000 người. Tỷ lệ lao động trong năm 2012 của tỉnh Phú Thọ đạt 46%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 30%...


 

Xem