Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THỪA THIÊN - HUẾ VỚI VẤN ĐỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

02/01/2013

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã quan tâm hơn đến công tác ATVSLĐ. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để cải tiến dây chuyền công nghệ nhằm cải thiện điều kiện lao động, quản lý chặt chẽ hơn về công tác ATVSLĐ trong quá trình tiếp nhận, chuyển giao công nghệ và đầu tư mới. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế sản xuất, cải thiện điều kiện lao động, nhằm giảm thiểu tác động môi trường, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Nhiều đơn vị đã phát động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động xây dựng phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, duy trì và phát triển mạng lưới an toàn - vệ sinh viên, xây dựng nội quy ATVSLĐ, quản lý tốt hồ sơ sức khỏe của người, trang cấp đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân…..

1. Thừa Thiên - Huế: Triển khai nhiều giải pháp với an toàn lao động

Từ nhiều năm nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đã đạt được những kết quả đáng kể.

 

Tập huấn về bảo hộ lao động và phòng cháy chữa cháy cho công nhân

Từ năm 1999 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị về tổ chức, hoạt động Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện pháp luật lao động, đẩy mạnh các hoạt động Tuần lễ Quốc gia AT - VSLĐ - PCCN hàng năm, chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác ATVSLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN), cơ sở trên địa bàn... Các ngành, địa phương cũng quan tâm hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác BHLĐ.
Các ngành chức năng đã tổ chức các lớp tập huấn về công tác BHLĐ cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý, Chủ tịch Công đoàn và cán bộ phụ trách ATLĐ của các DN và nhiều lớp huấn luyện về quy phạm ATVSLĐ - PCCC cho hàng ngàn lao động.
Đến nay, tỉnh đã tổ chức thành công 14 lần Tuần Lễ Quốc gia về ATLĐ, VSLĐ – PCCN theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương. Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần Lễ quốc gia lồng ghép với Ban quản lý Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2011 – 2015. Thông qua các hoạt động của Tuần lễ đã tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho người sử dụng lao động và người lao động bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như phóng sự truyền hình, băng rôn, khẩu hiệu, tờ gấp, áp phích, công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ được tăng cường, qua đó nâng cao nhận thức về công tác này cho người sử dụng lao động và người lao động. Tỉnh đã 4 lần tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên (ATVSV) giỏi cấp tỉnh và 1 hội thi ảnh về ATVSLĐ. Liên đoàn lao động tỉnh đã hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh phong trào "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ATVSLĐ" trồng hàng vạn cây xanh, xây dựng vườn hoa, cây cảnh, làm đường nội bộ, hệ thống thoát nước thải, vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, cải thiện điều kiện lao động trong các nhà máy, xí nghiệp.
Đặc biệt, từ năm 2007, Sở LĐTBXH là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã tham mưu và thực hiện phong phú, linh hoạt Chương trình Quốc gia ATLĐ, VSLĐ, đó là: Tổ chức tập huấn ATVSLĐ theo phương pháp WISE (Cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ) cho 60 DN, kết quả có hơn 585 biện pháp cải thiện được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực, tập huấn phương pháp WIND (giáo dục hành động về ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp) cho 600 tình nguyện viên nông dân trên địa bàn tỉnh và phương pháp WISH (giáo dục hành động ATVSLĐ tại hộ gia đình) cho 120 hộ gia đình sản xuất kinh doanh làm các công việc có nhiều nguy cơ cao bị TNLĐ và BNN. Hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí cho các ngành Công thương, Nông nghiệp & PTNT, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội nông dân tỉnh, ngành Giáo dục - Đào tạo và Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức các lớp truyền thông, huấn luyện về ATVSLĐ thuộc chức năng quản lý. Từ năm 1999 đến nay đã có 7.412 lượt người người sử dụng lao động, cán bộ quản lý sản xuất, cán bộ công đoàn, y tế cơ sở và cán bộ làm công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp được tập huấn, cùng với đó, các cơ sở, DN được hỗ trợ để tổ chức tập huấn cho 64.590 lượt người lao động về công tác BHLĐ.
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã quan tâm hơn đến công tác ATVSLĐ. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để cải tiến dây chuyền công nghệ nhằm cải thiện điều kiện lao động, quản lý chặt chẽ hơn về công tác ATVSLĐ trong quá trình tiếp nhận, chuyển giao công nghệ và đầu tư mới. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế sản xuất, cải thiện điều kiện lao động, nhằm giảm thiểu tác động môi trường, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Nhiều đơn vị đã phát động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động xây dựng phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, duy trì và phát triển mạng lưới an toàn - vệ sinh viên, xây dựng nội quy ATVSLĐ, quản lý tốt hồ sơ sức khỏe của người, trang cấp đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân…
Để ngăn ngừa tai nạn lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo thành lập bộ máy làm công tác ATLĐ, phân định trách nhiệm trong triển khai thực hiện công tác này ở cơ sở, xây dựng, củng cố mạng lưới an toàn vệ sinh viên, y tế tại các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh. Công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ được tăng cường. Hàng năm, các ngành chức năng đã tiến hành nhiều lượt thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ tại các cơ sở, DN thuộc các ngành: Giao thông, Công nghiệp, Xây dựng, các chợ, cửa hàng xăng dầu, khí hóa lỏng, các kho vật liệu nổ công nghiệp…. Qua đó, chấn chỉnh, hướng dẫn, giúp các đơn vị đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện tốt hơn công tác ATVSLĐ, và kiến nghị với cấp trên những vấn đề cần xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Ngoài ra, hàng năm Sở LĐTBXH và các ngành có liên quan đã hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp tự kiểm tra, phát hiện các sai phạm về BHLĐ tại đơn vị mình. Công tác quản lý việc đăng ký, kiểm định các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ được thực hiện đúng qui định. Tính đến tháng 6/2012, số thiết bị đã được kiểm định là 980.
Do triển khai nhiều biện pháp bảo đảm ATVSLĐ nên số vụ tai nạn lao động và người lao động mắc bệnh nghề nghiệp ở Thừa Thiên Huế được hạn chế đáng kể. Tính từ năm 1995 đến tháng 6/2012, trên địa bàn tỉnh có 994 người lao động làm việc trong các DN bị TNLĐ; trong đó có 75 người chết, 102 người bị thương nặng. Có 82 người mắc bệnh nghề nghiệp trong tổng số 33.939 người được khám bệnh nghề nghiệp./.

2. Thừa Thiên - Huế: 2 năm giải quyết việc làm cho hơn 33.800 lao động

 Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giải quyết việc làm mới cho 33.817 lao động. Kết quả này góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động ngành nghề. Đặc biệt là thực hiện tốt các mục tiêu về xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dự án vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm đóng vai trò hỗ trợ đắc lực vào việc tạo và tự tạo việc làm cho người lao động. Cuối năm 2011, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 1.333 lượt khách hàng vay với số tiền 21,860 tỷ đồng, thu hút 1.333 lao động. Năm 2012, nguồn vốn vay này là 33,106 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn được giải quyết vay vốn từ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Liên minh hợp tác xã…và bước đầu đã sử dụng nguồn vay hiệu quả. Các hộ dân đã tích cực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, mở rộng ngành nghề, gia tăng việc làm và cải thiện kinh tế. Bên cạnh đó,  các nguồn vốn từ chương trình khuyến công đã tạo thêm công ăn việc làm cho 953 lao động.

Năm 2012, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế được đầu tư 4 tỷ đồng nguồn vốn từ Chương trình Mục tiêu quốc gia về việc làm và được cấp 100 triệu đồng để tổ chức sàn giao dịch việc làm… Số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm qua Trung tâm là 20.715 người. Các hoạt động như khai trương Sàn giao dịch việc làm đầu năm tại các địa phương; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm …đã góp phần mở rộng thị trường lao động trên địa bàn tỉnh.

Phát triển nghề thêu truyền thống ở Thừa Thiên Huế

Sở LĐTBXH đã phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại một số địa phương có lực lượng lao động lớn, đặc biệt là các địa phương có nhiều lao động bị mất việc, có nhu cầu việc làm do bị thu hồi đất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động... Ngay từ đầu năm, Trung tâm Giới thiệu việc làm đã phối hợp với các huyện tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Trường Đại học Kinh tế Huế…Tổng số phiên giao dịch được tổ chức tại tỉnh từ đầu năm đến nay là 26 phiên. Trong đó, mỗi phiên bình quân có 19 doanh nghiệp tham gia; số người được tuyển dụng thông qua sàn giao dịch việc làm là 1.005 người. Hiện nay, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh đang từng bước chuyển tải thông tin lên cổng thông tin điện tử về việc làm, cập nhật và phổ biến thông tin thị trường lao động, giúp người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng khác có thể dễ dàng tra cứu thông tin về thị trường lao động, chỗ làm việc trống..., góp phần không nhỏ vào kết nối thị trường lao động địa phương.

Xuất khẩu lao động cũng là một trong những hướng đi của địa phương trong công tác giải quyết việc làm. Đầu năm 2012 đến nay, tình hình xuất khẩu lao động của cả nước nói chung và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng gặp rất nhiều bất lợi. Tuy nhiên, các đơn vị có liên quan trên địa bàn vẫn nỗ lực tuyển lao động đi làm việc ở các thị trường như: Nhật Bản, Malayxia… Tính đến tháng 11, Thừa Thiên Huế đã đưa được 62 lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài.

 


Xem