Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kinh Môn: Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho nông dân

06/04/2012

Kinh Môn là huyện miền núi của tỉnh Hải Dương, dân số 158.972 người, đa phần người dân chưa qua đào tạo. Những năm gần đây, các cấp chính quyền và ngành chức năng trong huyện đã mở nhiều lớp dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) với mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất.


 

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về dạy nghề cho LĐNT, UBND huyện Kinh Môn đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch mở các lớp dạy nghề; phối hợp và liên kết với các trung tâm để mở các lớp dạy nghề ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao tay nghề cho nông dân, tạo điều kiện để họ có việc làm sau đào tạo.

 

 

Năm 2011, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai kế hoạch giải quyết việc làm, mở lớp dạy nghề cho bà con với những nghề đang phù hợp với nhu cầu thị trường như chăn nuôi thú y, tin học ứng dụng, may công nghiệp, kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt, đan móc len sợi... với tổng số học viên là 500 người. Nhờ vậy, huyện đã tạo việc làm mới cho 2.617 lao động (đạt 105% kế hoạch đề ra). Trong đó, giải quyết việc làm trong nước là 2.390 người và xuất khẩu lao động là 227 người.

 

 

Ông Lại Văn Lương, Phó trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kinh Môn cho biết: "Để đạt được kết quả như vậy, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở, trung tâm dạy nghề và người lao động; tập trung giảng dạy những ngành nghề gắn bó với nông dân như: chăn nuôi, trồng trọt, thú y và mở rộng các ngành nghề phi nông nghiệp như may công nghiệp, điện, hàn, cơ khí nhằm tận dụng lợi thế của địa phương - nơi có ngành đóng tàu phát triển. Vì vậy, những lao động này đều có công việc ổn định sau khi học xong các lớp đào tạo nghề".

 

 

Thời gian tới, Kinh Môn tập trung đào tạo các nghề công nghiệp như cơ khí, hàn... Đặc biệt, huyện còn liên kết với các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn để có định hướng trong việc đào tạo nghề phù hợp.

 

 

Ông Phạm Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề huyện cho biết: "Để giải quyết việc làm cho lao dộng nông thôn hiện nay cần đi sâu vào việc tìm hiểu nhu cầu của người lao động và bên sử dụng lao động, tập trung đào tạo các ngành nghề trọng tâm của địa phương để người lao động có việc làm sau đào tạo. Có như vậy, ý nghĩa của việc đào tạo nghề cho LĐNT mới trọn vẹn".

 


Xem