Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hiệu quả hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ xã Phú Lai

14/03/2012

Phú Lai là xã vùng 2 của huyện Yên Thuỷ. Xã có 854 hộ gia đình sinh sống với 3.327 nhân khẩu tập trung ở 6 cụm dân cư. Thu nhập chính của nhân dân là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành của huyện, tỉnh, đặc biệt là Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của xã đã tham mưu giúp UBND xã đề ra các giải pháp về kinh tế gắn với thực hiện bình đẳng của phụ nữ về lao động, việc làm, chăm sóc sức khoẻ, tham gia vào bộ máy lãnh đạo. Nhìn chung, 5 mục tiêu thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ gắn với kết quả thực hiện chính sách được Phú Lai thực hiện khá tốt. Thông qua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế và chính sách đảm bảo an sinh xã hội, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là đối với lao động nữ được đặc biệt quan tâm. Riêng với hoạt động của Hội phụ nữ, bằng nhiều hình thức đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 300 lượt chị em phát triển kinh tế hộ gia đình với tổng vốn đầu tư gần 2,42 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như chị Liễu, chi hội xóm Đình giúp chị Hậu mua bò giống trị giá 8 triệu đồng không lấy lãi; chi hội mầm non gây được nguồn quỹ 17 triệu đồng để giúp chị em khó khăn... Từ sự quan tâm của các cấp, ngành về đầu tư vốn và sự giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình của hội viên cùng với sự cố gắng vươn lên của chị em phụ nữ đã góp phần đáng kể vào xóa đói - giảm nghèo ở Phú Lai, đến nay, toàn xã chỉ còn 176 hộ nghèo.

Lĩnh vực giáo dục là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Do đó, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của phụ nữ được đặc biệt quan tâm, đã nâng cao được vị thế, vai trò của phụ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo của xã. Hiện nay, số lượng nữ tham gia BCH Đảng bộ xã 3/15, nữ đại biểu HĐND  6/25, nữ bí thư chi bộ 5/11 và có 2 chị tham gia cán bộ chủ chốt cấp xã.

Bên cạnh đó, mục tiêu bình đẳng giới trong chăm sóc sức khoẻ cũng được xã thực hiện tốt thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em hàng năm. Trong năm qua, Hội phụ nữ xã đã phối hợp với trạm y tế xã tư vấn về kiến thức nuôi con nhỏ, phòng - chống suy sinh dưỡng ở trẻ, KHHGĐ, đã có 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm phòng, uống vitamin đầy đủ và có 351 lượt chị em được thăm khám phụ khoa...

Chị Nguyễn Thị Tươi,  Chủ tịch Hội PN xã Phú Lai cho biết: Hàng năm, hội đều có kế hoạch tham mưu cho cấp uỷ, UBND xã về những vấn đề liên quan đến công tác nữ gắn với việc thực hiện quyền bình đẳng giới với các giải pháp KT-XH. Riêng về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, Hội đã tổ chức triển khai tới tất cả các chi hội cơ sở.
Xem