Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

11,7% trẻ em Việt Nam thiếu cân

01/03/2012

Hôm nay (16/12), tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với UNICEF công bố điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2010 - 2011 (MICS 4).

Theo báo cáo điều tra, 92% dân số Việt Nam sử dụng nguồn nước uống được cải thiện và 73,8% dân số sử dụng công trình vệ sinh được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn có 11,7% trẻ em Việt Nam thiếu cân, 22,7% trẻ em bị thấp còi và 4,1% bị gầy còm, 4,4% trẻ em dưới 5 tuổi bị thừa cân.

Đăng ký khai sinh gần như là phổ cập ở Việt Nam với 95% trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh.
          

Điều tra đánh giá cũng cung cấp số liệu về sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Hầu hết phụ nữ ở độ tuổi 15 - 49 sinh nở trong 2 năm trước khi thực hiện điều tra đã được cán bộ chuyên môn chăm sóc sức khỏe trước khi sinh ít nhất là 1 lần và 2/3 được chăm sóc trước sinh 4 lần như khuyến nghị của bác sỹ. 9 trong số 10 ca sinh được thực hiện tại các cơ sở y tế. Hầu hết phụ nữ từ 15 - 24 tuổi đã từng nghe nói đến HIV (chiếm 96,5%), trong 5 phụ nữ ở độ tuổi này thì có khoảng hơn 3 người biết được nơi xét nghiệm HIV (chiếm 60,7%) và trong 3 phụ nữ thì có 1 người đã từng xét nghiệm.

Tuy nhiên, báo cáo điều tra cũng chỉ rõ sự chênh lệch trong đời sống giữa trẻ em, phụ nữ thành thị và nông thôn, dân tộc thiểu số. Hầu hết mọi phụ nữ dân tộc Kinh hoặc Hoa sinh nở ở cơ sở y tế, trong khi chỉ 3 trong số 5 phụ nữ dân tộc thiểu số mới sinh nở ở những nơi này. Ở  thành thị cứ 2 trẻ lại có 1 trẻ được tiêm chủng đầy đủ trong khi tỷ lệ này ở nông thôn là 1 trên 3.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Thức, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, điều tra đã cung cấp các thông tin định lượng quan trọng khẳng định những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2001 - 2010, Mục tiêu Thiên niên kỷ, Tuyên ngôn và Kế hoạch hành động vì một thế giới phù hợp với trẻ em. Đồng thời chuẩn bị cho Kế hoạch Hành động cũng như Chương trình Hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2011 - 2020. Các số liệu mà MICS4 đưa ra sẽ tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách xác định và định hướng nguồn lực tới những nhóm dân cư đang cần được quan tâm nhất này và đây là trọng tâm của các nỗ lực phát triển chung. Điều này cũng cho phép những lợi ích có được từ tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đến được với phụ nữ và trẻ em thuộc mọi nhóm dân tộc, kinh tế và xã hội.


Xem