Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tăng cường công tác chăm sóc trẻ em nông thôn

16/02/2012

Trẻ em khu vực nông thôn vẫn còn nhiều thiệt thòi, vì vậy rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng và xã hội. Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011- 2015 của tỉnh đang tập trung vào đối tượng trẻ em này.

thiet-thoi111220.jpg

Trẻ em thiệt thòi của tỉnh được tham gia vào các trò chơi dân gian do Tỉnh Đoàn tổ chức - Ảnh: K.CHI

Theo số liệu thống kê của Sở LĐ-TB-XH Phú Yên, toàn tỉnh còn 13.850 trẻ em sống trong các gia đình nghèo ở vùng nông thôn, chưa tiếp cận đầy đủ tới tám nhóm dịch vụ xã hội và phúc lợi dành cho trẻ em. Đó là nghèo về dinh dưỡng, nghèo về chăm sóc sức khỏe, nghèo về nhà ở, nghèo về vui chơi giải trí. Trẻ thuộc diện này bị ngược đãi, xâm hại tình dục, trẻ em vi phạm pháp luật, tai nạn thương tích ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, vai trò bảo vệ chăm sóc trẻ em của gia đình, cộng đồng, trường học chưa được coi trọng; kiến thức và kỹ năng bảo vệ chăm sóc trẻ của cha mẹ, người chăm sóc và của chính bản thân trẻ chưa đầy đủ để tự bảo vệ trước những hiểm họa bị xâm hại nên dễ trở thành nạn nhân của các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục và dễ bị lôi kéo vào con đường phạm tội.

 

Để khắc phục những tồn tại trong công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, trong phương án giai đoạn 2011-2015, Sở LĐ-TB-XH Phú Yên đưa ra mục tiêu phấn đấu 80% trẻ khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chỉnh hình và phục hồi chức năng, giáo dục hòa nhập và các dịch vụ công cộng; 90% trẻ bỏ rơi, trẻ mồ côi không nơi nương tựa được chăm sóc, mỗi năm giảm 10% trẻ em bị xâm hại tình dục, 100% trẻ em được phát hiện bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực được can thiệp, trợ giúp. Giảm tỉ lệ trẻ em lang thang và có nguy cơ lang thang, giảm tỉ lệ trẻ em làm việc nặng nhọc, nguy hiểm tiếp xúc với chất độc hại, giảm tỉ lệ trẻ em vi phạm luật pháp…

 

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Phú Yên sẽ tập trung xây dựng tài liệu và tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết để hòa nhập cộng đồng cho trẻ khuyết tật; tổ chức các lớp hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết tật còn khả năng lao động và có nhu cầu học nghề phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Các em được hỗ trợ học nghề tự tạo việc làm phù hợp, được hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng. Mô hình gia đình chăm sóc thay thế cho trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn như nhận con nuôi, nhận nuôi dưỡng, nhận đỡ đầu… Các hoạt động tư vấn tham vấn trợ giúp các em về đời sống lúc khó khăn, trợ giúp về y tế và tiếp cận các phúc lợi xã hội khác dành cho trẻ em được tổ chức.


Xem